Shakedown Cruise

Syczeń 2366 rok.
Pierwsza misja na pokładzie USS “Discovery”.
Dowódca: Podporucznik Tagira.
Okręt: USS “Discovery”.
Założenia: USS “Discovery” został poważnie uszkodzony w czasie bitwy cztery lata temu. Po kapitalnym remoncie, z nowym dowódcą i wiekszością nowej załogi, Dowództwo Gwiezdnej Floty postanowiło przeprowadzić rejs testowy mający na celu wyeliminowanie możliwych usterek. Test miał zostać przeprowadzony w sektorze Arteline, w kilku niezamieszkałych systemach gwiezdnych a zakończyć się dostarczeniem zapasów do stacji naukowej na Detweiller III. Sektor znajduje się w pobliżu Romulańskiej Strefy Neutralnej i tam docelowo USS “Discovery” ma pełnić służbę.
Przebieg: Po przybuciu do bazy gwiezdnej 39-Sierra, na USS “Disovery” zaokretowanych zostało czterech brakujących oficerów oraz uzupełniona załoga do stanu etatowego. Nowym oficerom zostały przydzielone stanowiska służbowe i po udaniu się do systemu Uiono rozpoczęto testy fazerow. Niestety w wyniku usterki trzeba było zrestartować systemy emisyjne co pozostawiło okręt bez uzbrojenia przez następną dobę. Następnie USS “Discovery” udał się do systemu Collapsar 49 gdzie miał przetestować skanery. Nastapiły pewne trudności przy wychodzeniu z warpa ale dzieki przytomności chorążych Noir i Ardetta uniknięto katastrofy. Po rozpoczeciu testu skanerów chorąża Noir wykryła dziwny sygnał pochodzący z pobliskiego niezamieszkanego sektora Balin. Sygnał był zakodowaną transmisją strumienia danych. Kapitan Potrikos rozkazała udać się do źrodła sygnału czyli księzyca Balina IV o nazwie P80-AS. Na miejscu okazało się, że na księżyc który powinien być niezamieszkany nie da się transportować gdyż dziwne pole blokuje wiązkę transportera. Kapitan wysłała promem czworkę nowych oficerów pod dowództwem podporucznik Tagiry jako drużynę wypadową. Po bezpiecznym wylądowaniu na powierzchni księżyca odkryto podziemną bazę górniczą oraz stacje nadawczą z której pochodziły transmisje. Po dość mętnych wyjaśnieniach dowódcy górników Hoddeka, drużyna wypadowa została wzięta do niewoli. Dzięki sprytowi udało się im uwolnić, wziąć do niewoli wszystkich górników i ostrzec okręt przed zbliżającym się romulańskim statkiem zwiadowczym. Baza górnicza była tak naprawdę przykrywką dla romulańskiej misji szpiegowskiej. Niestety wobec niedziałającego uzbrojenia USS “Discovery” nie był w stanie zapobiec ucieczce romulańskiego statku. Drużyna wypadowa po zdeaktywowaniu zagłuszacza jonowego była jednak w stanie dostać się na pokład romulańskiego statku i wykorzystując przewagę zaskoczenia wziąć do niewoli jego pięcioosobową załogę i zdobyć wrogi statek.

Uczestnicy:
Podporucznik Tagira
Podporucznik Melbru
Chorąża Noir
Chorąży Ardett

Uwagi: Misja została przeprowadzono wzorowo. Oficerowie wykazali się wybitnymi umiejętnościami i kreatywnym mysleniem. Dzięki ich iniciatywie, nie tylko rozbito siatkę szpiegowską nieprzyjaciela, wzięto jeńców i zdobyto wrogi statek ale również nie dopuszczono do przekazania ważnych informacji zbieranych przez siatkę. Kapitan Potrikos skierowała do Dowództwa Floty jeden wniosek awansowy, trzy wnioski o pochwałę oraz wnioski o odznaczenia. Wnioski zosłaty rozpatrzone pozytywnie. Dodatkowo Dowództwo Gwiezdnej Floty uznało że misja była przeprowadzona tak perfekcyjnie, że zarekomenduje Akademii odgrywanie jej przez kadetów w holodeku jako obligatoryjne.

Shakedown Cruise

Star Trek LUG Campaign Archie80