Hide and Q

Czerwiec 2366 rok.
Trzecia misja na pokładzie USS “Discovery”
Dowódca: Popdporucznik Dumas
Okręt: USS “Discovery”
Założenia: USS “Discovery” przybył na Stację Gwiezdną 39-Sierra w celu uzupełnienia zaopatrzenia oraz zaokrętowania nowego oficera maszynowni podporucznika Jean-Pierre’a Dumas. W trakcie dokonywania uzupełnień okręt otrzymał sygnał alarmowy z koloni górniczej w systemie Sigma III. Kapitan Potrikos podjeła decyzję o natychmistowym wylocie w stronę kolonii.
Przebieg: W trakcie lotu ratunkowego USS “Discovery” został zatrzymany przez ekstremalnie niebezpieczną i wszechpotężną istotę znaną jako Q. Q postanowił wstrzymać lot okrętu aby podporucznicy Dumas i Tagira mogli wziąć udział w jednym z jego testów. Uczestnicy zostali przeniesieni na nieznaną planetę gdzie mieli pokonać 20 humanoidalnych żołnierzy. W trakcie testu podporucznik Tagira została zabita a znajdujący się o krok od śmierci podporucznik Dumas został nagle obdarzony wszystkimi mocami Q. Dysponując mocami Q, Dumas ożywił Tagirę i zakończył test. Na USS “Discovery” okazało się, iż podporucznik Dumas dalej posiada moce Q. Dzięki nim natychmiastowo przeniósł okręt na Sigma III i uratował wszystkich górników. Tu, tak naprawdę zaczął się prawdziwy test, kiedy Q zaoferował podporucznikowi Dumas moce Q na stałe oraz dołączenie do Kontinuum Q. Jednocześnie założył się z kapitan Potrikos, iz Dumas nie znajdzie w sobie siły charakteru żeby odrzucić tak wszechpotężny dar. Mimo namów większości oficerów mostka podporucznik Dumas odrzucił moce a Q zgodnie ze stawką zakładu obiecał pozostawić ludzkość w spokoju.

Uczestnicy:
Popporucznik Dumas
Podporucznik Tagira

Uwagi: Całemu Personelowi Gwiezdnej Floty zaleca się zachowanie ekstremalnej ostrożności w dalszych kontaktach z Q gdyż w to że “zostawi ludzkość w spokoju” zgodnie ze stawką zakładu, nikt w Dowództwie Gwiezdnej Floty nie wierzy.

Hide and Q

Star Trek LUG Campaign Archie80