Star Trek LUG Campaign

Raport 16

Sierpień 2367

Sierpień 2357 rok.
Ósma misja na pokładzie USS Discovery”
Dowódca: porucznik Tagira
Okręt: USS Discovery”
Założenia: Admirał Tennant, dowódca Bazy Gwiezdnej 173 rozkazał udanie się do systemu 443 Serpentis i zbadanie dziwnej anomalii pochodzącej z gwiazdy układu. Gwiazda emitowała strumień cząsteczek w interwałach przypominających próbę komunikacji. USS Discovery” udał się niezwłocznie do systemu 443 Serpentis.
Przebieg: Po przybyciu do systemu USS Discovery” został zaatakowany strumieniem cząsteczek które wypaliły kryształy dilithium pozostawiając okręt z minimalną ilością mocy, dryfujący powoli w stronę korony gwiazdy układu. Wobec pojawienia się romulańskiego Warbirda, załoga zdecydowała się modulując tarczę ukryć w koronie gwiazdy. Po analizie okazało się że źródłem emisji cząsteczek i ataku jest pozostająca w koronie gwiazdy, niewidoczna dla sensorów planeta. Drużyna wypadowa prowadzona przez porucznik Tagirę, zdołała ustalić że pod powierzchnią planety znajdują się przedstawiciele cywilizacji Arcimi. W wyniku działania przebogatych złóż surowego dilithium, wstrząsy wytrąciły planetę z jej orbity i skierowały ją w pole grawitacyjne gwiazdy układu. Arcimi, niegdyś planeta klasy M, zmieniła się w niezdatną do życia a mieszkańcy schronili się w podziemnym azylu oraz zbudowali Oko Arcimi, złożony system komunikacyjny który nadawał sygnał pomocy. Właśnie ten sygnał, niechcący uszkodził USS Discovery” a także okręt romulański. W wyniku machinacji romulan, drużyna wypadowa została na krótko uwięziona przez acrimian ale zdołał się uwolnić i porozumieć z ludem Acrimi. Po ustabilizowaniu przez cząsteczki tachionowe złóż dilithium, okazało się że planeta może przebywać w koronie gwiazdy jeszcze jakieś sto lat w związku z czym podjęto przygotowania do powolnej ewakuacji Arcimi oraz założenia kolonii Federacji która zacznie wydobywać dilithium. Lud Arcimi złożył formalny wniosek o przyjęcie ich w poczet członków Federacji.

Uczestnicy:
porucznik Tagira
porucznik Ardett
porucznik Dumas
podporucznik Kenneth

Uwagi: Mimo wrogiej postawy romulan, zdecydowano się udzielić im pomocy i dostarczyć rafinowane dilithium aby mogli opuścić układ gwiezdny i wrócić do domu. Dowództwo Gwiezdnej Floty ocenia że decyzja była słuszna i pozwoli na ocieplenie stosunków z Imperium Romulańskim. Wszyscy członkowie drużyny wypadowej otrzymali pochwały.

Comments

Archie80

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.