United Federation of Planets Medal of Valor

United Federation of Planets Medal of Valor – Medal za Męstwo Zjednoczonej Federacji Planet

UFPMedalofValor.jpg

Najwyższe odznaczenie Federacji, bardzo rzadko przyznawane. Jednym z odznaczonych jest komandor Zakarian.

United Federation of Planets Medal of Valor

Star Trek LUG Campaign Archie80