Riker, William

Riker.jpg

Name: Rikier, William Thomas
Number: 95390927C
Rank: Commander
Spieces: Human
Gender: Male
Divison: Command
Branch: Command
Ship: USS “Enterprise-D”
Function: Executive officer

red.jpg

Komandor.jpg

Riker jest jednym z najlepszych oficerów w Gwiezdnej Flocie. Wielokrotne propozycje awansu i objęcia dowództwa nad własnym okrętem konsekwetnie odrzuca chcąc pozostać na USS “Enterprise-D”. W styczniu 2367 roku czasowo dowodząc USS “Enterprise-D” zniszczył Sześcian Borg bezpośrednio zagrażający Sol. Jego słabością są piękne kobiety i gra na puzonie.

Misje:
Battle at Wolf 359

Riker, William

Star Trek LUG Campaign Archie80