Q

q.jpg

Wszechpotężna istota żyjąca w Kontinuum Q. Q jest najbardziej rozwiniętą formą życia kontrolującą zarówno czas jak i energię w niewyjaśniony dotychczas sposób. Q jest kapryśny i złośliwy, nie ma zbyt dużego mniemania o Federacjii ale obdarzony jest swoistym poczuciem sprawiedliwości. Lubi poddawać ludzkość próbom i wyzwaniom dla swojej rozrywki. Ekstremalnie niebezpieczny. Może przybrać dowolny kształt lub formę ale w kontaktach z przedstawicielami Federacji często ukazuje się jako człowiek w mundurze kapitana Gwiezdnej Floty.

Misje:
Hide and Q

Q

Star Trek LUG Campaign Archie80