Palm Leaf of Axanar Peace Misson

Palm Leaf of Axanar Peace Misson – Liść Palmowy Pokojowej Misji Axennaru

PalmLeafofAxanaPeaceMission.jpg

Nadawany personelowi Gwiezdnej Floty za działania na rzecz pokoju oraz doskonałe wypełnianie obowiązków dyplomatycznych. Nazwany na cześć przełomowej misji dyplomatycznej na Axennarze w 2250 roku.

Odznaczeni:
XI/2367 porucznik Dumas

Palm Leaf of Axanar Peace Misson

Star Trek LUG Campaign Archie80