Foster, Evan

Foster.JPG

Kapitan Evan Foster jest holograficznym odwzorowaniem dowódcy USS “Yorktown” używanym w misjach treningowych.

Misje:
Danurian Factor

Foster, Evan

Star Trek LUG Campaign Archie80