Tag: Starfleet

Results

 • Odznaczenia i awanse rok 2365

  Za nienaganne pełnienie obowiązków służbowych [[Ensign | chorąży]] [[:kapino-theodoros | Theodoros Kapino]] odznaczony zostaje medalem [[Service Award | "Service Award"]] [[File:503357 | …

 • Odznaczenia i awanse rok 2366/I

  Za odkrycie romulańskiej sziatki szpiegowskiej, rozbicie jej i wzięcie do niewoli jej członków, zdobycie wrogiego statku oraz niedopuszczenie do przesłania przez ową siatkę tajnych danych wywaiadowczych w trakcie misji na P80-AS: [[Lieutnat Junior …

 • Odznaczenia i awanse rok 2366/III

  Za dołożenie szczególnej staranności w celu zachowania Pierwszej Dyrektywy oraz doskonałe zachowanie w trakcie misji ratunkowej na Rogun II: [[Ensign | Chorąży]] [[:ardett | Ardett]] oraz [[Ensign | chorąży]] [[:kenneth-thomas | Kenneth]] odznaczeni …

 • Kursy i szkolenia 2366/IV

  Kwiecień 2366. [[Lieutnat Junior Grade | Podporucznicy]] [[:tagira-arista | Tagira]] i [[:ardett | Ardett]] ukończyli kurs: "Bridge Officer Certification" z oceną celującą. Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty [[Admiral | Admirał]] Nudekk

 • Raport 7

  Maj 2366 rok. Dowódca: [[Lieutnat Junior Grade | Podporucznik]] [[:kenneth-thomas | Kenneth]] Miejsce: Baza Gwiezdna 39-Sierra Założenia: [BRAK DOSTĘPU] Wszelkie dane dotyczące założeń misji zostały utajnione kodem Omikron przez [[Fleet Admiral | …

 • Odznaczenia i awanse rok 2366/V

  Za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych [[Ensign | chorąży]] [[:dumas-jean-pierre | Dumas]] został awansowany do stopnia [[Lieutnat Junior Grade | podporucznika]]. Dowódca Bazy Gwiezdnej 39-Sierra [[Fleet Admiral | Admirał Floty]] [[Kiel, Elsa | …

 • Raport 8

  Czerwic 2366 rok. Trzecia misja na pokładzie [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Dowódca: [[Lieutnat Junior Grade | Popdporucznik]] [[:dumas-jean-pierre | Dumas]] Okręt: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Założenia: [[USS "Discovery" | USS " …

 • Odznaczenia i awanse rok 2366/VI

  Za długoletnią, nienaganna służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty: [[Lieutnat Junior Grade | Podporucznik]] [[:dumas-jean-pierre | Dumas]] odznaczony zostaje medalem [[Space Exploration Medalion | "Space Exploration Medallion"]]. [[ …

 • Odznaczenia i awanse rok 2366/VII

  Za długoletnią, nienaganna służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty: [[Lieutnat Junior Grade | Podporucznik]] [[:kenneth-thomas | Kenneth]] odznaczony zostaje medalem [[Space Exploration Medalion | "Space Exploration Medallion"]]. [[ …

 • Raport 10

  Wrzesień 2366 rok. Czwarta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Dowódca: [[Commander | Komandor]] [[Bartok, Stefan | Bartok]] Okręt: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Założenia: Pierwszym celem misji było ustalenie losu …

 • Odznaczenia i awanse rok 2366/IX

  Za wykazanie nadzwyczajnej iniciatywy połączonej z kreatywnym myśleniem które doprowadziło do uratowania okrętu [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] oraz zażegnania potęcjalnego konfliktu z Imperium Rolmulańskim: [[Lieutnat Junior Grade | …

 • Kursy i szkolenia 2366/X

  Październik 2366 rok. [[Lieutnant | Porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] ukończyła kurs: "Branch Officer Training" z oceną bardzo dobrą. Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty [[Admiral | Admirał]] Nudekk

 • Raport 11

  Listopad 2366 rok. Piąta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Dowódca: [[Lieutnant Junior Grade | podporucznik]] [[:dumas-jean-pierre | Dumas]] poźniej [[Lieutnant | porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | …

 • Odznaczenia i awanse rok 2366/XI

  Za pokaz nadzwyczajnych umiejętności pilotażu, inzynierii oraz nawigacji gwiezdnej w ekstremalnie nieprzyjających warunkach które doprowadziły do uratowania USS "Tenebrae" przed zniszczeniem: [[Lieutnant Junior Grade | Podporucznicy]] [[:dumas-jean- …

 • Kursy i szkolenia 2366/XII

  Grudzień 2366 rok. [[Lieutnant Junior Grade | Podporucznik]] [[:dumas-jean-pierre | Dumas]] ukończył kurs: "Branch Officer Training" z oceną dobrą. Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty [[Admiral | Admirał]] Nudekk

 • Raport 12

  Styczeń 2367 rok. Dowódca: [[Lieutnant | porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Melbourne-A" | USS "Melbourne-A"]] Założenia: W związku z sygnałem alarmowym omega czyli największym zagrożeniem dla Federacji, wszystkie okręty w odległości …

 • Odznaczenia i awanse rok 2367/I

  Za okazanie gotowości do najwyższego poświęcenia dla dobra Federacji w trakcie bitwy pod Wolf 359: [[Lieutnant Junior Grade | Podporucznik]] [[:ardett | Ardett]] zostaje odznaczony medalem [[Praentares Ribbon of Commendation First Class | "Praentares …

 • Kursy i szkolenia 2367/II

  Luty 2367 rok. [[Lieutnant Junior Grade | Podporucznik]] [[:ardett | Ardett]] ukończył kurs: "Branch Officer Training" z oceną celującą. Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty [[Admiral | Admirał]] Nudekk

 • Raport 13

  Marzec 2367 rok. Szósta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant | porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Założenia: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] przebywał na …

 • Raport 14

  Kwiecień 2367. Siódma misja na pokładzie [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant | porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Założenia: W trakcie rutynowego patrolu [[USS "Discovery" | USS …

 • Odznaczenia i awanse rok 2367/IV

  Za długoletnią, nienaganną służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty: [[Ensign | Chorąży]] [[:kapino-theodoros | Kapino]] zostaje odznaczony medalem [[Space Exploration Medalion | "Space Exploration Medalion"]]. [[File:504291 | class= …

 • Kursy i szkolenia 2367/V

  Maj 2367 rok. [[Lieutnant | Porucznik]] [[:dumas-jean-pierre | Dumas]] ukończył kurs: "Bridge Officer Certification" z oceną bardzo dobrą. Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty [[Admiral | Admirał]] Nudekk

 • Odznaczenia i awanse rok 2367/VI

  Za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych [[Lieutnat Junior Grade | podporucznik]] [[:ardett | Ardett]] zostaje awansowany do stopnia [[Lieutnant | porucznika]]. Wydział Personalny Gwiezdnej Floty [[Vice Admiral | Wiceadmirał]] Freya Kovell

 • Raport 16

  Sierpień 2357 rok. Ósma misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Dowódca: [[Lieutnant | porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Założenia: [[Admiral | Admirał]] Tennant, dowódca Bazy …

 • Kursy i szkolenia 2367/IX

  Wrzesień 2367 rok. [[Lieutnat Junior Grade | Podporucznik]] [[:kenneth-thomas | Kenneth]] ukończył kurs: "Bridge Officer Certification" z oceną dobrą. Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty [[Admiral | Admirał]] Nudekk

 • Odznaczenia i awanse rok 2367/XI

  Za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych [[Lieutnant | porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira ]] zostaje awansowana do stopnia [[Lieutnant Commander | komandora porucznika ]] Za wzorowe działania na rzecz utrzymania pokoju i doskonałe zdolności …

 • Raport 18

  Grudzień 2367 rok. Dziewiąta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Założenia: [[USS "Discovery" | "USS …

 • Odznaczenia i awanse rok 2368/I

  Za długoletnią, wybitną służbę stanowiącą przykład dla innych członków Gwiezdnej Floty [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] zostaje odznaczona medalem [[Extended Tour Ribbon | Extended Tour Ribbon]]. [[File:504292 | …

 • Raport 19

  Luty 2368 rok. Dziesiąta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Założenia: [[USS "Discovery" | "USS …

 • Odznaczenia i awanse rok 2368/III

  Za wzorowe wypełnienie celów misji oraz wybitne osiągnięcia dyplomatyczne i techniczne [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] oraz [[Lieutnant | porucznik]] [[:dumas-jean-pierre | Dumas]] zostają odznaczeni medalem [[ …

 • Kursy i szkolenia 2368/III

  Marzec 2368 rok. [[Lieutnant Commander | Komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] ukończyła kurs: Ksenobiologi na Vulcan Science Academy z oceną celującą. Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty [[Admiral | Admirał]] Nudekk

 • Raport 20

  Kwiecień 2368 rok. Jedenasta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Założenia: [[USS "Discovery" | "USS …

 • Odznaczenia i awanse rok 2368/V

  Za wzorowe wypełnienie celów misji oraz wybitne osiągnięcia dyplomatyczne jak i działania na rzecz zachowania pokoju w galaktyce [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] oraz [[Lieutnant Junior Grade | podporucznik]] [[: …

 • Raport 21

  Czerwiec 2368 rok. Dwunasta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Założenia: [[USS "Discovery" | "USS …

 • Odznaczenia i awanse rok 2368/VII

  Za wzorowe wypełnienie celów misji, uratowanie okrętu USS "Nightingale" i działania na rzecz zachowania pokoju w galaktyce [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] oraz [[Lieutnant | porucznik]] [[:dumas-jean-pierre | Dumas …

 • Raport 22

  Sierpień 2368 rok. Trzynasta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Założenia: [BRAK DOSTĘPU] Wszelkie …

 • Odznaczenia i awanse rok 2368/IX

  Za wzorowe wypełnienie celów misji[[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:dumas-jean-pierre | Dumas]] oraz [[Lieutnant Junior Grade | podporucznik]] [[:kenneth-thomas | Kenneth]] zostają odznaczeni medalem [[Silver Palm | Silver Palm]]. [[File: …

 • Raport 23

  Pażdziernik 2368 rok. Czternasta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Założenia: [[USS "Discovery" | " …

 • Odznaczenia i awanse rok 2368/XI

  Za długoletnią, wybitną służbę stanowiącą przykład dla innych członków Gwiezdnej Floty [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:dumas-jean-pierre | Dumas]] zostaje odznaczona medalem [[Extended Tour Ribbon | Extended Tour Ribbon]]. [[File:504292 …

 • Kursy i szkolenia 2368/XI

  Listopad 2368 rok. [[Lieutnant Commander | Komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] ukończyła kurs dowodzenia w Command School z oceną bardzo dobrą. [[Lieutnant Commander | Lieutnant Commander]] [[:dumas-jean-pierre | Dumas]] ukończył kurs …

 • Raport 24

  Grudzień 2368 rok. Pietnasta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Założenia: [[USS "Discovery" | "USS …

 • Odznaczenia i awanse rok 2369/I

  Za wzorowe wypełnienie celów misji [[Ensign | chorąży]] [[:hawkes-decon | Hawkes]] zostaje odznaczony medalem [[Silver Palm | Silver Palm]]. [[File:504302 | class=media-item-align-none | SilverPalm.jpg]] Wydział Personalny Gwiezdnej Floty [[Vice …

 • Raport 25

  Luty 2369 rok. Szesnasta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Założenia: Po dostarczeniu sprzętu gó …

 • Raport 26

  Kwiecień 2369 rok. Siedemnasta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Założenia: [BRAK DOSTĘPU] Wszelkie …

 • Raport 27

  Maj 2369 rok. Osiemnasta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Założenia: [BRAK DOSTĘPU] Wszelkie dane …

 • Odznaczenia i awanse rok 2369/VI

  Za bohaterstwo pod ostrzałem przeważających sił preciwnika: [[Ensign | chorąży]] [[:brott-brathaw | Brott]] zostaje odznaczony medalem [[Star Cross | Star Cross]]. [[File:504338 | class=media-item-align-none | StarCross.jpg]] [[Lieutnant | …

 • Kursy i szkolenia 2369/VI

  Czerwiec 2369 rok. [[Lieutnant | porucznik]] [[:kenneth-thomas | Kenneth]] ukończył kurs: "Branch Officer Training" z oceną celującą. Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty [[Admiral | Admirał]] Nudekk

 • Raport 28

  Lipiec 2369 rok. Dowódca: [[ Commander | komandor]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [BRAK DOSTĘPU] Założenia: [BRAK DOSTĘPU] Wszelkie dane dotyczące założeń misji zostały utajnione kodem Omikron przez [[Fleet Admiral | admirał floty]] [[Kiel, Elsa …

 • Odznaczenia i awanse rok 2369/VIII

  Za okazane bohaterstwo w wyniku którego zażegnane zostało poważne zagrożenie dla obywateli Federacji: [[Commander | komandor]] [[:tagira-arista | Tagira]] oraz [[Lieutnant Junior Grade | podporucznik]] [[:brott-brathaw | Brott]] zostają odznaczeni …

 • Kursy i szkolenia 2369/VIII

  Sierpień2369 rok. [[ Commander | komandor]] [[:tagira-arista | Tagira]] ukończyła kurs: "Exocultural Relations School" z oceną bardzo dobrą. Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty [[Admiral | Admirał]] Nudekk

 • Ensign

  Ensign - Chorąży Najniższy stopień oficerski w Gwiezdnej Flocie. Następny stopień - [[Lieutnat Junior Grade | Lieutnant Junior Grade]] [[File:502010 | class=media-item-align-none | Chor__y.jpg]][[File:502010 | class=media-item-align-none | …

 • Lieutnat Junior Grade

  Lieutnant Junior Grade - Podporucznik Drugi w kolejności stopień oficerski w Gwiezdnej Flocie. Poprzedni stopień - [[Ensign | Ensign]] Następny stopień - [[Lieutnant | Lieutnant]] [[File:502008 | class=media-item-align-none | Podporucznik.jpg]]

 • Lieutnant

  Lieutnant - Porucznik Trzeci w kolejności stopień oficerski w Gwiezdnej Flocie. Poprzedni stopień: [[Lieutnat Junior Grade | Lieutnant Junior Grade]] Następny stopień: [[Lieutnant Commander | Lieutnant Commander]] [[File:502013 | class=media- …

 • Lieutnant Commander

  Lieutnant Commander - Komandor Porucznik Czwarty w kolejności stopień oficerski w Gwiezdnej Flocie. Poprzedni stopień - [[Lieutnant | Lieutnant]] Następny stopień - [[Commander | Commander]] [[File:502230 | class=media-item-align-none | …

 • Commander

  Commander - Komandor Piąty w kolejności stopień oficerski w Gwiezdnej Flocie. Poprzedni stopień - [[Lieutnant Commander | Lieutnant Commander]] Następny stopień - [[Captain | Captain]] [[File:502012 | class=media-item-align-none | Komandor.jpg …

 • Captain

  Captain - Kapitan Szósty i ostatni w kolejności stopień oficerski w Gwiezdnej Flocie. Poprzedni stopień - [[Commander | Commander]] Następny stopień - [[Commodore | Commodore]] [[File:502011 | class=media-item-align-none | Kapitan.jpg]]

 • Zakarian, Hans

  [[File:502407 | class=media-item-align-none | Zakarian.JPG]] Name: Zakarian, Hans Number: 87239811O Rank: [[Commander | Commander]] Spieces: Human Gender: Male Divison: Operational Branch: Operations manager Ship: Starfleet Academy Function: …

 • USS "Fearless"

  numer: NCC-14598 typ: Krążownik eksploracyjny klasa: Exelcior dowódca: [[Captain | kapitan]] Harrington Webber [[File:502233 | class=media-item-align-none | USS_Fearless__2364.jpg]] Statek szkolny Akademii Gwiezdnej Floty. Czesto używany do …

 • USS "Yorktown"

  numer: NCC-1717 typ: Ciężki krążownik klasa: Constitution dowódca: [[Captain | kapitan]] [[Foster, Evan | Evan Foster]] [[File:502238 | class=media-item-align-none | USS_Yorktown.jpg]] Odwzorowanie prawdziwego okrętu Gwiezdnej Floty z XXIII …

 • Foster, Evan

  [[File:502239 | class=media-item-align-none | Foster.JPG]] [[Captain | Kapitan]] Evan Foster jest holograficznym odwzorowaniem dowódcy [[USS "Yorktown" | USS "Yorktown"]] używanym w misjach treningowych. Misje: [[Danurian Factor | Danurian Factor …

 • USS "Sovereign"

  numer: NX-90201 typ: Ciężki eksplorator klasa: Sovereign dowódca: [[Captain | kapitan]] James Randle [[File:502244 | class=media-item-align-none | USS_Sovereign.jpg]] Prototyp najcięższego okrętu Gwiezdnej Floty. Ciągle w fazie testow. W jego …

 • USS "Challenger"

  numer: NCC-2023 typ: Krążownik eksploracyjny klasa: Exelcior dowódca: [[Captain | kapitan]] Constantine Frank [[File:502246 | class=media-item-align-none | USS_Challenger.JPG]] Statek Gwiezdnej Floty używany do ekploracji głębokiego kosmosu. Na …

 • USS "Galaxy"

  numer: NCC-70637 typ: Eksplorer klasa: Galaxy dowódca: [[Captain | kapitan]] Alexander Neufert [[File:502247 | class=media-item-align-none | USS_Galaxy.jpg]] Statek Gwiezdnej Floty używany do eksploracji głębokiego kosmosu. Na jego pokładzie słu …

 • USS "Yamaguchi"

  numer: NCC-26510 typ: Ciężki krążownik klasa: Ambassador dowódca: [[Captain | kapitan]] Andrew Simons [[File:502248 | class=media-item-align-none | USS_Yamaguchi.jpg]] Ciężki krążownik Gwiezdnej Floty odznaczony w walkach z Kardazjanami. Na …

 • USS "Leonid"

  numer: NCC-2516 typ: Krążownik eksploracyjny klasa: Constellation dowódca: [[Captain | kapitan]] Justin Olivier [[File:502249 | class=media-item-align-none | USS_Leonid.jpg]] Krążownik eksploracyjny pilnujący Romulańskiej Strefy Neutralnej. Służ …

 • USS "Zhukhov"

  numer: NCC-26136 typ: Ciężki krążownik klasa: Ambassador dowódca: [[Captain | kapitan]] Neil Gleasson [[File:502251 | class=media-item-align-none | USS_Zhukov.jpg]] Ciężki krążownik biorący udział w wojnie z Kardazjanami. Na jego pokładzie służ …

 • USS "San Francisco"

  numer: NCC-74780 typ: Eksplorer klasa: Galaxy dowódca: [[Captain | kapitan]] Eina Zeiss [[File:502252 | class=media-item-align-none | USS_San_Francisco.jpg]] Statek Gwiezdnej Floty eksplorujący nieznane części kosmosu. Na jego pokładzie szefem …

 • Service Award

  Service Award - Nagroda za Służbę [[File:503357 | class=media-item-align-none | ServiceAward.jpg]] Nadawany oficerom i podoficerom Gwiezdnej Floty za nienaganne i wyróżniające się pełnienie obowiązków służbowych. Odznaczeni: 2365 rok - [[Ensign …

 • Space Exploration Medalion

  Space Exploration Medalion - Medalion Eksploracji Kosmosu [[File:504291 | class=media-item-align-none | SpaceExplorationMedalion.jpg]] Nadawany personelowi Gwiezdnej Floty za nienaganną służbę zazwyczaj po odbyciu pierwszej zmiany bojowej. …

 • Extended Tour Ribbon

  Extended Tour Ribbon - Baretka Wydłużonej Zmiany Bojowej [[File:504292 | class=media-item-align-none | ExtendedTourRibbon.jpg]] Nadawana oficerom i podoficerom Gwiezdnej Floty za nienaganną służbę podczas kolejnych zmian bojowych. Odznaczeni: I …

 • Gold Palm

  Gold Palm - Złota Palma [[File:504300 | class=media-item-align-none | GoldPalm.jpg]] Nadawana podoficerom Gwiezdnej Floty za doskonałe pełnienie obowiązków słuzbowych.

 • Silver Palm

  Silver Palm - Srebrna Palma [[File:504302 | class=media-item-align-none | SilverPalm.jpg]] Nadawana oficerom Gwiezdnej Floty za odkrycia naukowe, techniczne lub wojskowe. Odznaczeni: I/2366 - [[Lieutnat Junior Grade | podporucznik]] [[:tagira- …

 • Silver Palm with Cluster

  Silver Palm with Cluster - Srebrna Palma z Gwiazdką [[File:504304 | class=media-item-align-none | SilverPalmCluster.jpg]] Nadawana oficerom Gwiezdnej Floty za wybitne i wyróżniające odkrycia naukowe, techniczne lub wojskowe. Odznaczeni: XI/2366 …

 • Gold Palm with Cluster

  Gold Palm with Cluster - Złota Palma z Gwiazdką [[File:504305 | class=media-item-align-none | GoldPalmCluster.jpg]] Nadawana podoficerom Gwiezdnej Floty za wybitne i wyróżniające pełnienie obowiązków słuzbowych. Złota Palma z Gwiazdką jest …

 • Grankite Order of Tactics

  Grankite Order of Tactics - Grankicki Order Taktyki [[File:504333 | class=media-item-align-none | GrankiteOrderoftactics.jpg]] Nadawany oficerom Gwiezdnej Floty za odwrócenie przebiegu bitwy w wyniku kreatywnego, taktycznego myślenia lub za doskona …

 • Starfleet Citation for Conspious Gallantry

  Starfleet Citation for Conspious Gallantry - Medal Gwiezdnej Floty za Wyróźniającą się Waleczność [[File:504340 | class=media-item-align-none | StarfleetCitationConspiousGallantry.jpg]] Najniższe odznaczenie nadawane personelowi Gwiezdnej Floty za …

 • Kragite Order of Heroism

  Kragite Order of Heroism - Kragicki Order Bohaterstwa [[File:504341 | class=media-item-align-none | KragiteOrderofHeroism.jpg]] Odznaczenie średniego szczebla, nadawane personelowi Gwiezdnej Floty za odwagę, dzielnośc i waleczność. Może być …

 • Star Cross

  Star Cross - Krzyż Gwiezdny [[File:504338 | class=media-item-align-none | StarCross.jpg]] Najwyższe odznaczenie nadawany personelowi Gwiezdnej Floty za odwagę, dzielnośc i waleczność. Może być nadawane wielokrotnie. Dodatkowe nadania zaznacza się …

 • Palm Leaf of Axanar Peace Misson

  Palm Leaf of Axanar Peace Misson - Liść Palmowy Pokojowej Misji Axennaru [[File:504345 | class=media-item-align-none | PalmLeafofAxanaPeaceMission.jpg]] Nadawany personelowi Gwiezdnej Floty za działania na rzecz pokoju oraz doskonałe wypełnianie …

 • Legion of Honor

  Legion of Honor - Legia Honorowa [[File:504346 | class=media-item-align-none | LegionofHonor.jpg]] Nadawana personelowi Gwiezdnej Floty za doskonałe pełnienie obowiazków w wyniku których polepszyło się życie obywateli Federacji. Wśród odznaczonych …

 • Starfleet Medal of Honor

  Starfleet Medal of Honor - Medal Honorowy Gwiezdnej Floty [[File:504347 | class=media-item-align-none | StarfleetMedalofHonour.jpg]] Nadawany personelowi Gwiezdnej Floty za przejęcie dowództwa w kryzysowej sytuacji lub znalezienie wyjątkowych rozwi …

 • Starfleet Medal of Honor with Cluster

  Starfleet Medal of Honor with Cluster - Medal Honorowy Gwiezdnej Floty z Gwiazdką [[File:504348 | class=media-item-align-none | StarfleetmedalofHonorwithCluster.jpg]] Nadawany personelowi Gwiezdnej Floty za przejęcie dowództwa w kryzysowej sytuacji …

 • Christopher Pike Medal of Valor

  Christopher Pike Medal of Valor - Medal za Dzielność Christophera Pike'a [[File:504350 | class=media-item-align-none | ChristopherPikeMedalofValour.jpg]] Najwyższe odznaczenie jakie może zdobyć oficer Gwiezdnej Floty. Bardzo rzadko przyznawany. …

 • USS "Discovery"

  Numer: NCC-62049 Typ: Krążownik eksploracyjny Klasa: Nebula Dowódca: [[Captain | kapitan]] [[Potrikos, Ann | Ann Potrikos]] I oficer: [[Commander | komandor]] [[:tagira-arista | Arista Tagira]] II oficer i główny inżynier: [[Lieutnant Commander | …

 • Potrikos, Ann

  [[File:505014 | class=media-item-align-none | Portikos.JPG]] Name: Potrikos, Ann Number: 34452504C Rank: [[Captain | Captain]] Spieces: Human Gender: Female Divison: Command Branch: Command Ship: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Function: …

 • Papaub, Arax

  [[File:505042 | class=media-item-align-none | Papaub.JPG]] Name: Papaub, Arax Number: 31609896C Rank: [[Commander | Commander]] Spieces: Tellarite Gender: Male Divison: Command Branch: Command Ship: [[USS "Phoenix" | USS "Phoenix"]] Function: …

 • Aksah, Joan

  [[File:505043 | class=media-item-align-none | Aksah.JPG]] Name: Aksah, Joan Number: 70907503S Rank: [[Lieutnant | Lieutnant]] Spieces: Human Gender: Female Divison: Science Branch: Science Ship: [[USS "Phoenix" | USS "Phoenix"]] Function: II …

 • Aliok

  [[File:505048 | class=media-item-align-none | Aliok.JPG]] Name: Aliok Number: 75370058O Rank: [[Lieutnant | Lieutnant]] Spieces: Vulcan Gender: Male Divison: Operations Branch: Engieneer Ship: [[USS "Phoenix" | USS "Phoenix"]] Function: Chief …

 • Cheung, Dan

  [[File:505049 | class=media-item-align-none | Cheung.JPG]] Name: Cheung, Dan Number: 03441775C Rank: [[Lieutnant | Lieutnant]] Spieces: Human Gender: Male Divison: Command Branch: Command Ship: [[USS "Phoenix" | USS "Phoenix"]] Function: …

 • Korudos

  [[File:505051 | class=media-item-align-none | Korudos.JPG]] Name: Korudos Number: 53972628O Rank: [[Lieutnant | Lieutnant]] Spieces: Andorian Gender: Male Divison: Operations Branch: Security Ship: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] …

 • Lukin, Ramona

  [[File:505052 | class=media-item-align-none | Lukin.JPG]] Name: Lukin, Ramona MD Number: 10782878S Rank: Provisional [[Lieutnant | lieutnant]] Spieces: Human Gender: Female Divison: Science Branch: Medical Ship: [[USS "Discovery" | USS " …

 • Elbrun, Rial

  [[File:505050 | class=media-item-align-none | Elbrun.JPG]] Name: Elbrun, Rial Number: 52624743S Rank: [[Lieutnat Junior Grade | Lieutnant junior grade]] Spieces: Betazoid Gender: Male Divison: Science Branch: Consuelor Ship: [[USS "Discovery" | …

 • USS "Phoenix"

  numer: NCC-65420 typ: Krążownik eksploracyjny klasa: Nebula dowódca: [[Captain | kapitan]] Benjamin Maxwell II oficer i oficer naukowy: [[Lieutnant | porucznik]] [[Aksah, Joan | Joan Aksah]] główny inżynier: [[Lieutnant | porucznik]] [[Aliok | Aliok …

 • USS "Patuxent"

  Numer: NCC-72252 Typ: Patrolowiec Klasa: Danube Dowódca: [[Lieutnant | porucznik]] Timothy Kelly K.I.A. [[File:505880 | class=media-item-align-none | USS_Patuxent.jpg]] USS "Patuxent" rozbił się na powierzchni Roguna II. Z trzech członków załogi …

 • Davies, Frank

  [[File:505883 | class=media-item-align-none | davies.jpg]] Name: Davies, Frank Number: 98423104O Rank: [[Ensign | Ensign]] Spieces: Human Gender: Male Divison: Operations Branch: Engieneer Ship: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Function: …

 • Kiel, Elsa

  [[File:506050 | class=media-item-align-none | Kiel.JPG]] Name: Kiel, Elsa Number: 53122579C Rank: [[Fleet Admiral | Fleet Admiral]] Spieces: Human Gender: Female Divison: Command Branch: Command Ship: Starbase 39-Sierra Function: Federation …

 • USS "Volga"

  Numer: NCC-73196 Typ: Patrolowiec Klasa: Danube [[File:506059 | class=media-item-align-none | USS_Volga.jpg]] [BRAK DOSTĘPU] Wszelkie dane dotyczące patrolowca USS "Volga" zostały utajnione kodem Omikron przez [[Fleet Admiral | admirał floty]] …

 • Fleet Admiral

  Fleet Admiral - Admirał Floty Najwyższy stopień Gwiezdnej Floty. Poprzedni stopień - [[Admiral | Admiral]] [[File:506058 | class=media-item-align-none | Admira__Floty.jpg]]

 • Admiral

  Admiral - Admirał Czwarty w kolejności stopień w korpusie oficerów starszych Gwiezdnej Floty. Poprzedni stopień - [[Vice Admiral | Vice Admiral]] Następny stopień - [[Fleet Admiral | Fleet Admiral]] [[File:506378 | class=media-item-align-none | …

 • Vice Admiral

  Vice Admiral - Wiceadmirał Trzeci w kolejności stopień w korpusie oficerów starszych Gwiezdnej Floty. Poprzedni stopień - [[Rear Admiral | Rear Admiral]] Następny stopień - [[Admiral | Admiral]] [[File:506382 | class=media-item-align-none | …

 • Rear Admiral

  Rear Admiral - Kontradmirał Drugi w kolejności stopień w korpusie oficerów starszych Gwiezdnej Floty. Poprzedni stopień - [[Commodore | Commodore]] Następny stopień - [[Vice Admiral | Vice Admiral]] [[File:506383 | class=media-item-align-none | …

 • Commodore

  Commodore - Komodor Pierwszy w kolejności stopień w korpusie oficerów starszych Gwiezdnej Floty. Poprzedni stopień - [[Captain | Captain]] Następny stopień - [[Rear Admiral | Rear Admiral]] [[File:506380 | class=media-item-align-none | komodor. …

 • Bartok, Stefan

  [[File:507861 | class=media-item-align-none | bartok.JPG]] Name: Bartok, Stefan Number: 19867411O Rank: [[Commander | Commander]] Spieces: Human Gender: Male Divison: Operational Branch: Engineering Ship: Starfleet Technical Intelligence …

 • Iskandari, Ali

  [[File:507862 | class=media-item-align-none | Iskandari.JPG]] Name: Iskandari, Ali Number: 93506676S Rank: [[Lieutnant | Lieutnant]] Spieces: Human Gender: Male Divison: Science Branch: Science Ship:[[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] …

 • Ghosts of the Past

  Wrzesień 2366 rok. Czwarta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Dowódca: [[Commander | Komandor]] [[Bartok, Stefan | Bartok]] Okręt: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Założenia: Pierwszym celem misji było ustalenie losu …

 • Lieutnant Junior Grade

  Lieutnant Junior Grade - Podporucznik Drugi w kolejności stopień oficerski w Gwiezdnej Flocie. Poprzedni stopień - [[Ensign | Ensign]] Następny stopień - [[Lieutnant | Lieutnant]] [[File:502008 | class=media-item-align-none | Podporucznik.jpg]]

 • USS "Tenebrae"

  numer: NCC -18824 typ: Jednostka badawcza klasa: Oberth dowódca: [[Captain | kapitan]] [[Pitt, Steven | Steven Pitt]] [[File:510310 | class=media-item-align-none | USS_Tenebrae.jpg]] USS "Tenebrae" został ciężko oszkodzony podczas misji w mgł …

 • Pitt, Steven

  [[File:510309 | class=media-item-align-none | Pitt.JPG]] Name: Pitt, Steven Number: 72396900C Rank: [[Captain | Captain]] Spieces: Human Gender: Male Division: Command Branch: Command Ship: [[USS "Tenebrae" | USS "Tenebrae"]] Function: …

 • USS "Enterprise-D"

  Numer: NCC-1701D Typ: Eksplorer Klasa: Galaxy Dowódca: [[Captain | kapitan]] Jean-Luc Picard I oficer: [[Commander | komandor]] [[Riker, William | William T. Riker]] II oficer i oficer operacyjny: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[Data | …

 • USS "Melbourne-A"

  numer: NCC-62043 typ: Krążownik eksploracyjny klasa: Exelcior tymczasowy dowódca: [[Lieutnant | porucznik]] [[:tagira-arista | Arista Tagira]] tymczasowy I oficer: [[Lieutnant Junior Grade | podporucznik]] [[:ardett | Ardett]] tymczasowy główny inż …

 • Kin, Victor

  [[File:511006 | class=media-item-align-none | Kin.jpg]] Name: Kin, Victor Number: 84181225C Rank: [[Lieutnant Junior Grade | Lieutnant junior grade]] Spieces: Human Gender: Male Divison: Command Branch: Command Ship: Starbase 235 Function: …

 • Hanson, John-Peter

  [[File:511024 | class=media-item-align-none | Hanson.jpg]] Name: Hanson, John-Peter Number: 16464677C Rank: [[Vice Admiral | Vice Admiral]] Spieces: Human Gender: Male Divison: Command Branch: Command Ship: USS "Gage" Function: Special Task …

 • Riker, William

  [[File:511026 | class=media-item-align-none | Riker.jpg]] Name: Rikier, William Thomas Number: 95390927C Rank: [[Commander | Commander]] Spieces: Human Gender: Male Divison: Command Branch: Command Ship: [[USS "Enterprise-D" | USS "Enterprise-D …

 • Data

  [[File:511028 | class=media-item-align-none | Data.jpg]] Name: Data Number: 93648545O Rank: [[Lieutnant Commander | Lieutnant Commander]] Spieces: Soong type android Gender: Male Divison: Operations Branch: Operations manager Ship: [[USS " …

 • O'Brien Miles

  [[File:511029 | class=media-item-align-none | O_Brien.jpg]] Name: O'Brien, Miles Number: 51251668O Rank: Senior chief petty officer Spieces: Human Gender: Male Divison: Operations Branch: Transporter chief Ship: [[USS "Enterprise-D" | USS " …

 • Battle at Wolf 359 Medal

  Battle at Wolf 359 Medal - Medal za bitwę pod Wolf 359 [[File:511034 | class=media-item-align-none | battleofwolf369medal.jpg]] Medal pamiątkowy nadawany personelowi Gwiezdnej Floty za udział w bitwie pod Wolf 359. Niezwykle żadki ze wzgledu na …

 • McHugh, Arlea

  [[File:512438 | class=media-item-align-none | McHugh.JPG]] Name: McHugh, Arlea Number: 04151861O Rank: [[Lieutnant Junior Grade | Lieutnant Junior Grade ]] Spieces: Human Gender: Female Divison: Operations Branch: Engineering Ship: [[USS " …

 • Enemy You Know

  Marzec 2367 rok. Szósta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant | porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Założenia: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] przebywał na …

 • The Cradle Will Fall

  Kwiecień 2367. Siódma misja na pokładzie [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant | porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Założenia: W trakcie rutynowego patrolu [[USS "Discovery" | USS …

 • Idol Threats

  Czerwiec 2367 rok. Dowódca: [[Lieutnant | Porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Miejsce: Baza Gwiezdna 39-Sierra Założenia: [BRAK DOSTĘPU] Wszelkie dane dotyczące założeń misji zostały utajnione kodem Omikron przez [[Fleet Admiral | admirał floty]] …

 • Red Giant

  Sierpień 2357 rok. Ósma misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Dowódca: [[Lieutnant | porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Założenia: [[Admiral | Admirał]] Tennant, dowódca Bazy …

 • The Rescue at Xerxes IV

  Grudzień 2367 rok. Dziewiąta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Założenia: [[USS "Discovery" | "USS …

 • A World with a Bluer Sun

  Luty 2368 rok. Dziesiąta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Założenia: [[USS "Discovery" | "USS …

 • Signals

  Kwiecień 2368 rok. Jedenasta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Założenia: [[USS "Discovery" | "USS …

 • Border Dispute

  Czerwiec 2368 rok. Dwunasta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]] Założenia: [[USS "Discovery" | "USS …

 • Entropy's Demise

  Sierpień 2368 rok. Trzynasta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Założenia: [BRAK DOSTĘPU] Wszelkie …

 • USS "Yamato"

  numer: NCC-71807 typ: Eksplorer klasa: Galaxy dowódca: [[Captain | kapitan]] Donald Varley [[File:502247 | class=media-item-align-none | USS_Galaxy.jpg]] Statek Gwiezdnej Floty używany do eksploracji głębokiego kosmosu. Na jego pokładzie służył …

 • Star Beyond the Stars

  Kwiecień 2369 rok. Siedemnasta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Założenia: [BRAK DOSTĘPU] Wszelkie …

 • We are Not Ourselves

  Maj 2369 rok. Osiemnasta misja na pokładzie [[USS "Discovery" | "USS Discovery"]]. Dowódca: [[Lieutnant Commander | komandor porucznik]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [[USS "Discovery" | USS "Discovery"]] Założenia: [BRAK DOSTĘPU] Wszelkie dane …

 • Plague of Aria

  Lipiec 2369 rok. Dowódca: [[ Commander | komandor]] [[:tagira-arista | Tagira]] Okręt: [BRAK DOSTĘPU] Założenia: [BRAK DOSTĘPU] Wszelkie dane dotyczące założeń misji zostały utajnione kodem Omikron przez [[Fleet Admiral | admirał floty]] [[Kiel, Elsa …

 • Tagira, Arista

  Career Overview: Early life: Scientific upbringing Academy advanced course: Interspieces relations Notable cadet missions: [[Survival Test | "Survival Test"]], [[Medusa Syndrome | "Medusa Syndrome"]], [[Danurian Factor | "Danurian Factor"]], [[Stoping …

 • Dumas, Jean-Pierre

  Career Overview: Early life: Privateer Academy advanced course: Advanced research engineering Notable cadet missions: [[Survival Test | "Survival Test"]], [[Medusa Syndrome | "Medusa Syndrome"]], [[Danurian Factor | "Danurian Factor"]] Cadet cruise: …

 • Melbru, Eitol

  Career Overview: Early life: Athletic upbringing Academy advanced course: Rapid response training Notable cadet missions: [[Medusa Syndrome | "Medusa Syndrome"]], [[Danurian Factor | "Danurian Factor"]] Cadet cruise: Conspiracy reviled aboard [[USS " …

 • Ardett

  Career Overview: Early life: Famous parents Academy advanced course: Advanced tactical school Notable cadet missions: [[Survival Test | "Survival Test"]] Cadet cruise: Diplomatic Misson aboard [[USS "Zhukhov" | USS "Zhukhov"]] Tour of duty: Attache …

 • Kapino, Theodoros

  Career Overview: Early life: Savant Academy advanced course: Starfleet Medical Academy Notable cadet missions: [[Medusa Syndrome | "Medusa Syndrome"]] Cadet cruise: Exteended training on Star Base 112 Tour of duty: Inteligennce recruiment …

 • Kenneth, Thomas

  Career Overview: Early life: Starfleet "brat" Academy advanced course: Red Squad Notable cadet missions: [[Stoping at the Beast | "Stoping at the Beast"]] Cadet cruise: Deep space exploration aboard [[USS "Galaxy" | USS "Galaxy"]] Tour of duty: …

 • Noir, Amelia

  Career Overview: Early life: Starfleet "brat" Academy advanced course: Interspieces relations Cadet cruise: Combat duty aboard [[USS "Phoenix" | USS "Phoenix"]] Tour of duty: Hazardous duty aboard[[USS "Yamaguchi" | USS "Yamaguchi"]] Advanced …

 • Hawkes, Deacon

  Career Overview: Enviroment: Frontier colony Upbringing: Diplomacy and politics (rebelled) Academy track: Science track Cadet cruise: Mentored aboard [[USS "Leonid" | USS "Leonid"]] Tour of duty: First Contact aboard [[USS "Challenger" | USS " …

 • Munoz, Arleene

  Career Overview: Enviroment: Busy colony Upbringing: Science and tech (rebelled) Academy track: Command track Cadet cruise: Ship destroyed aboard [[USS "Yamato" | USS "Yamato"]] Tour of duty: I called out a superior aboard [[USS "Challenger" | USS " …

 • Brott, Brathaw

  Career Overview: Enviroment: Starship or Starbase Upbringing: Diplomacy and Politics Academy track: Science track Cadet cruise: Transporter Accident aboard [[USS "Challenger" | USS "Challenger"]] Tour of duty: Discovers an Artifact aboard [[USS " …

All Tags