Star Trek LUG Campaign

Kursy i szkolenia 2367/IX

Wrzesień 2367 rok.
Podporucznik Kenneth ukończył kurs:
“Bridge Officer Certification”
z oceną dobrą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

View
Raport 16
Sierpień 2367

Sierpień 2357 rok.
Ósma misja na pokładzie USS Discovery”
Dowódca: porucznik Tagira
Okręt: USS Discovery”
Założenia: Admirał Tennant, dowódca Bazy Gwiezdnej 173 rozkazał udanie się do systemu 443 Serpentis i zbadanie dziwnej anomalii pochodzącej z gwiazdy układu. Gwiazda emitowała strumień cząsteczek w interwałach przypominających próbę komunikacji. USS Discovery” udał się niezwłocznie do systemu 443 Serpentis.
Przebieg: Po przybyciu do systemu USS Discovery” został zaatakowany strumieniem cząsteczek które wypaliły kryształy dilithium pozostawiając okręt z minimalną ilością mocy, dryfujący powoli w stronę korony gwiazdy układu. Wobec pojawienia się romulańskiego Warbirda, załoga zdecydowała się modulując tarczę ukryć w koronie gwiazdy. Po analizie okazało się że źródłem emisji cząsteczek i ataku jest pozostająca w koronie gwiazdy, niewidoczna dla sensorów planeta. Drużyna wypadowa prowadzona przez porucznik Tagirę, zdołała ustalić że pod powierzchnią planety znajdują się przedstawiciele cywilizacji Arcimi. W wyniku działania przebogatych złóż surowego dilithium, wstrząsy wytrąciły planetę z jej orbity i skierowały ją w pole grawitacyjne gwiazdy układu. Arcimi, niegdyś planeta klasy M, zmieniła się w niezdatną do życia a mieszkańcy schronili się w podziemnym azylu oraz zbudowali Oko Arcimi, złożony system komunikacyjny który nadawał sygnał pomocy. Właśnie ten sygnał, niechcący uszkodził USS Discovery” a także okręt romulański. W wyniku machinacji romulan, drużyna wypadowa została na krótko uwięziona przez acrimian ale zdołał się uwolnić i porozumieć z ludem Acrimi. Po ustabilizowaniu przez cząsteczki tachionowe złóż dilithium, okazało się że planeta może przebywać w koronie gwiazdy jeszcze jakieś sto lat w związku z czym podjęto przygotowania do powolnej ewakuacji Arcimi oraz założenia kolonii Federacji która zacznie wydobywać dilithium. Lud Arcimi złożył formalny wniosek o przyjęcie ich w poczet członków Federacji.

Uczestnicy:
porucznik Tagira
porucznik Ardett
porucznik Dumas
podporucznik Kenneth

Uwagi: Mimo wrogiej postawy romulan, zdecydowano się udzielić im pomocy i dostarczyć rafinowane dilithium aby mogli opuścić układ gwiezdny i wrócić do domu. Dowództwo Gwiezdnej Floty ocenia że decyzja była słuszna i pozwoli na ocieplenie stosunków z Imperium Romulańskim. Wszyscy członkowie drużyny wypadowej otrzymali pochwały.

View
Odznaczenia i awanse rok 2367/VI

Za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych podporucznik Ardett zostaje awansowany do stopnia porucznika.

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 15
Czerwiec 2367

Czerwiec 2367 rok.
Dowódca: Porucznik Tagira
Miejsce: Baza Gwiezdna 39-Sierra
Założenia: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące założeń misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.
Przebieg: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące przebiegu misji zostały utajnione kodem Omikron przez a admirał floty Kiel.

Uczestnicy:
Porucznik Tagira
Porucznik Dumas
Podporucznik Ardett

Uwagi: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie uwagi dotyczące misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.

View
Kursy i szkolenia 2367/V

Maj 2367 rok.
Porucznik Dumas ukończył kurs:
“Bridge Officer Certification”
z oceną bardzo dobrą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

View
Odznaczenia i awanse rok 2367/IV

Za długoletnią, nienaganną służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty:

Chorąży Kapino zostaje odznaczony medalem “Space Exploration Medalion”.

SpaceExplorationMedalion.jpg

Ponadto za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych podporucznik Dumas zostaje awansowany do stopnia porucznika.

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 14
Kwiecień 2367

Kwiecień 2367.
Siódma misja na pokładzie USS “Discovery”.
Dowódca: porucznik Tagira
Okręt: USS “Discovery”
Założenia: W trakcie rutynowego patrolu USS “Discovery” otrzymał sygnał alarmowy od federacyjnego konsula Williama M’Benge negocjującego przystąpienie do Federacji planety Aldea. Na Aldei dokonano morderstwa trzech naukowców Federacji a wobec braku jakichkolwiek sił policyjnych, Gwiezdną Flotę poproszono o przeprowadzenia śledztwa.
Przebieg: Po przybyciu na Aldeę załoga pod dowództwem porucznik Tagiry przystapiła do badania dowodów oraz przesłuchań podejrzanych. W toku czynności ustalono że za morderstwa odpowiedzialny był Kustosz, starożytny superkomputer pilnujący dobrobytu Aldei. Po wyjściu na jaw tych faktow obywatele Aldei postanowili przystąpić do Zjednoczonej Federacji Planet oraz wyłączyć Kustosza na zawsze.

Uczestnicy:
porucznik Tagira
podporucznik Ardett
podporucznik Dumas
podporucznik Melbru
chorąży Kapino

Uwagi: Misja przeprowadzona sprawnie i szybko. Na szczególne uznanie zasługuje postawa chorążego Kapino ktory wykazał się wyjątkową przenikliwoscią w trakcie śledztwa.

View
Raport 13
Marzec 2367.

Marzec 2367 rok.
Szósta misja na pokładzie USS “Discovery”.
Dowódca: porucznik Tagira
Okręt: USS “Discovery”
Założenia: USS “Discovery” przebywał na orbicie Vulcana gdzie część załogi brała udział w XV Vulkańskiej Konferencji Archeologicznej a reszta przebywała na przepustkach.
Przebieg: W trakcie przepustki w stolicy Vulcana, ShirKahr, chorąża McHugh usłyszała jak młoda vulkanka pozdrawia kogoś w języku Romulan. Natychmiast przystapiła do aresztowania. Po interwencji załogi domniemanemu szpiegowi udało się jednak uciec. Z załogą skontaktował się wtedy Silak, agant V’Sharu prosząc o pomoc w identyfikacji i złapaniu szpiega. Po przeprowadzeniu sledztwa załoga ustaliła iż szpieg to studentka nazywająca się T’Lau i należy do większej organizacji której liderem jest dr Virel. Razem z Silakiem dokonali rewizji w domu Virela w trakcie spotkania ze swoimi współkonspiratorami. Wtedy okzało się iż konspiratorzy nie są romulańskimi szpiegami ale członkami Ruchu Unifikacyjnego ambasadora Spocka. Prawdziwym romulańskim szpiegiem był jednak Silak któremu udało się przeniknąć do vulkańskiego kontrwywiadu. Silak wziął w niewolę członków Ruchu i transportował się w nieznane miejsce. Dzięki skanerom z USS “Discovery” udało się jednak zlokalizować Silaka i pozostałych Romulan, unieszkodliwić ich i odbić członków Ruchu Unifikacyjnego.

Uczestnicy:
porucznik Tagira
podporucznik Ardett
podporucznik Dumas
podporucznik Melbru
chorąża McHugh
chorąży Kapino

Uwagi: Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji udało się unieszkodliwić szpiega osadzonego w vulkańskim wywiadzie. Większość załogi otrzymała pochwały.

View
Kursy i szkolenia 2367/II

Luty 2367 rok.
Podporucznik Ardett ukończył kurs:
“Branch Officer Training”
z oceną celującą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

View
Odznaczenia i awanse rok 2367/I

Za okazanie gotowości do najwyższego poświęcenia dla dobra Federacji w trakcie bitwy pod Wolf 359:

Podporucznik Ardett zostaje odznaczony medalem “Praentares Ribbon of Commendation First Class”.

PraentaresRibbonFirstClass.jpg

Ponadto za waleczność wykazaną w bitwie pod Wolf 359 i działanie które doprowadziło do zniszczenia Sześcianu Borg:

Porucznik Tagira, podporucznik Dumas oraz chorąży Kin zostają odznaczeni medalami “Kragite Order of Heroism”.

KragiteOrderofHeroism.jpg

Ponadto za udział w bitwie pod Wolf 359:

Porucznik Tagira, podporucznicy Dumas i Ardett oraz chorąży Kin zostają odznaczeni medalami “Battle at Wolf 359 Medal”.

battleofwolf369medal.jpg

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.