Star Trek LUG Campaign

Odznaczenia i awanse rok 2367/VI

Za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych podporucznik Ardett zostaje awansowany do stopnia porucznika.

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 15
Czerwiec 2367

Czerwiec 2367 rok.
Dowódca: Porucznik Tagira
Miejsce: Baza Gwiezdna 39-Sierra
Założenia: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące założeń misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.
Przebieg: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące przebiegu misji zostały utajnione kodem Omikron przez a admirał floty Kiel.

Uczestnicy:
Porucznik Tagira
Porucznik Dumas
Podporucznik Ardett

Uwagi: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie uwagi dotyczące misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.

View
Kursy i szkolenia 2367/V

Maj 2367 rok.
Porucznik Dumas ukończył kurs:
“Bridge Officer Certification”
z oceną bardzo dobrą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

View
Odznaczenia i awanse rok 2367/IV

Za długoletnią, nienaganną służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty:

Chorąży Kapino zostaje odznaczony medalem “Space Exploration Medalion”.

SpaceExplorationMedalion.jpg

Ponadto za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych podporucznik Dumas zostaje awansowany do stopnia porucznika.

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 14
Kwiecień 2367

Kwiecień 2367.
Siódma misja na pokładzie USS “Discovery”.
Dowódca: porucznik Tagira
Okręt: USS “Discovery”
Założenia: W trakcie rutynowego patrolu USS “Discovery” otrzymał sygnał alarmowy od federacyjnego konsula Williama M’Benge negocjującego przystąpienie do Federacji planety Aldea. Na Aldei dokonano morderstwa trzech naukowców Federacji a wobec braku jakichkolwiek sił policyjnych, Gwiezdną Flotę poproszono o przeprowadzenia śledztwa.
Przebieg: Po przybyciu na Aldeę załoga pod dowództwem porucznik Tagiry przystapiła do badania dowodów oraz przesłuchań podejrzanych. W toku czynności ustalono że za morderstwa odpowiedzialny był Kustosz, starożytny superkomputer pilnujący dobrobytu Aldei. Po wyjściu na jaw tych faktow obywatele Aldei postanowili przystąpić do Zjednoczonej Federacji Planet oraz wyłączyć Kustosza na zawsze.

Uczestnicy:
porucznik Tagira
podporucznik Ardett
podporucznik Dumas
podporucznik Melbru
chorąży Kapino

Uwagi: Misja przeprowadzona sprawnie i szybko. Na szczególne uznanie zasługuje postawa chorążego Kapino ktory wykazał się wyjątkową przenikliwoscią w trakcie śledztwa.

View
Raport 13
Marzec 2367.

Marzec 2367 rok.
Szósta misja na pokładzie USS “Discovery”.
Dowódca: porucznik Tagira
Okręt: USS “Discovery”
Założenia: USS “Discovery” przebywał na orbicie Vulcana gdzie część załogi brała udział w XV Vulkańskiej Konferencji Archeologicznej a reszta przebywała na przepustkach.
Przebieg: W trakcie przepustki w stolicy Vulcana, ShirKahr, chorąża McHugh usłyszała jak młoda vulkanka pozdrawia kogoś w języku Romulan. Natychmiast przystapiła do aresztowania. Po interwencji załogi domniemanemu szpiegowi udało się jednak uciec. Z załogą skontaktował się wtedy Silak, agant V’Sharu prosząc o pomoc w identyfikacji i złapaniu szpiega. Po przeprowadzeniu sledztwa załoga ustaliła iż szpieg to studentka nazywająca się T’Lau i należy do większej organizacji której liderem jest dr Virel. Razem z Silakiem dokonali rewizji w domu Virela w trakcie spotkania ze swoimi współkonspiratorami. Wtedy okzało się iż konspiratorzy nie są romulańskimi szpiegami ale członkami Ruchu Unifikacyjnego ambasadora Spocka. Prawdziwym romulańskim szpiegiem był jednak Silak któremu udało się przeniknąć do vulkańskiego kontrwywiadu. Silak wziął w niewolę członków Ruchu i transportował się w nieznane miejsce. Dzięki skanerom z USS “Discovery” udało się jednak zlokalizować Silaka i pozostałych Romulan, unieszkodliwić ich i odbić członków Ruchu Unifikacyjnego.

Uczestnicy:
porucznik Tagira
podporucznik Ardett
podporucznik Dumas
podporucznik Melbru
chorąża McHugh
chorąży Kapino

Uwagi: Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji udało się unieszkodliwić szpiega osadzonego w vulkańskim wywiadzie. Większość załogi otrzymała pochwały.

View
Kursy i szkolenia 2367/II

Luty 2367 rok.
Podporucznik Ardett ukończył kurs:
“Branch Officer Training”
z oceną celującą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

View
Odznaczenia i awanse rok 2367/I

Za okazanie gotowości do najwyższego poświęcenia dla dobra Federacji w trakcie bitwy pod Wolf 359:

Podporucznik Ardett zostaje odznaczony medalem “Praentares Ribbon of Commendation First Class”.

PraentaresRibbonFirstClass.jpg

Ponadto za waleczność wykazaną w bitwie pod Wolf 359 i działanie które doprowadziło do zniszczenia Sześcianu Borg:

Porucznik Tagira, podporucznik Dumas oraz chorąży Kin zostają odznaczeni medalami “Kragite Order of Heroism”.

KragiteOrderofHeroism.jpg

Ponadto za udział w bitwie pod Wolf 359:

Porucznik Tagira, podporucznicy Dumas i Ardett oraz chorąży Kin zostają odznaczeni medalami “Battle at Wolf 359 Medal”.

battleofwolf369medal.jpg

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 12
Styczeń 2367.

Styczeń 2367 rok.
Dowódca: porucznik Tagira
Okręt: USS “Melbourne-A”
Założenia: W związku z sygnałem alarmowym omega czyli największym zagrożeniem dla Federacji, wszystkie okręty w odległości operacyjnej od sytemu Wolf 359 miały stawic się w celu odparcia inwazji Borg. W tym czasie będący w trakcie dekomisjonowania USS “Melbourne-A” został zaokrętowany przez kadetów i personel Bazy Gwiezdnej 235 i pod dowództwem porucznik Tagiry udał się do Wolf 359 gdzie dołączył do sił wiceadmirała Hansona.
Przebieg: Po dołączeniu do sił głównych składających się z 42 okrętów wykryty został Sześcian Borg dowodzony przez Locutusa, zmierzający zniszczyć Ziemię. Hanson wydał rozkaz do ataku, niestety były one nieskuteczne i nie wyrzadzały Borg większej szkody. Okrety Gwiezdnej Floty zostały szybko zdziesiątkowane i rozpoczeła się masakra w której Federacja straciła trzydzieści dziewieć okrętów i jedenaście tysięcy ofiar. Po dostrzeżeniu wyłomu w obronie Borg porucznik Tagira nakazała separację spodka i staranowanie Sześcianu spodkiem podejrzewając że spodek USS “Melbourne-A” jako nieuzbrojony zdoła podlecieć blisko okrętu Borg. Plan jednak został udaremniony, spodek złapany w promień ściągający a trójka załogi która pozostała w spodku wzięta w niewolę i przygotowana do asymilacji. Po odzyskaniu przytomności i zażegnaniu próby asymilacji załoga odkryła że znajdują się w systemie Sol a Borg przystępują do ostatecznego ataku na Ziemię. Załoga ustaliła także że Locutus został porwany przez USS “Enterprise-D” który był jedynym sprawnym okrętem na Sol. Po nawiązaniu kontaktu z komandorem porucznikiem Datą Data, załoga zdołała wcielić w życie plan ustalony przez komandora Rikera i zdeaktywowała urządzenie do blokady sygnałów zewnętrznych w Sześcianie Borg. Dzięki temu USS Enterprise-D” wysłał sygnał podprzestrzenny pochodzący od Locutusa którego poddano deasymilacji który nakazywał Borg przejść w stan regeneracji. Wtedy USS Enterprise-D” dokonał ataku torpedami protonowymi na Sześcian Borg ostatecznie go niszcząc. Załoga została uratowana dzieki nadzwyczjnym zdolnościom starszego bosmana O’Briena który zdołał w porę namierzyć sygnał załogi i transportować ich na USS Enterprise-D”.

Uczestnicy:
porucznik Tagira
podporucznik Ardett
podporucznik Dumas
chorąży Kin

Uwagi: Dzięki doskonałemu zgraniu załogi USS “Melbourne-A” i USS Enterprise-D” Sześcian Borg został zniszczony a widmo asymilacji oddalone. Poświęcenie i ostateczna ofiara złożona przez wiceadmirała Hansona i jego zespół pozwoliła USS Enterprise-D” na doścignięcie Sześcianu i zniszczenie go. W uznaniu ich waleczności Dowództwo Gwiezdnej Floty ustanowiło medal pamiątkowy “Battle at Wolf 359 Medal”

View
Kursy i szkolenia 2366/XII

Grudzień 2366 rok.
Podporucznik Dumas ukończył kurs:
“Branch Officer Training”
z oceną dobrą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.