Star Trek LUG Campaign

Kursy i szkolenia 2366/X

Październik 2366 rok.
Porucznik Tagira ukończyła kurs:
“Branch Officer Training”
z oceną bardzo dobrą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/IX

Za wykazanie nadzwyczajnej iniciatywy połączonej z kreatywnym myśleniem które doprowadziło do uratowania okrętu USS “Discovery” oraz zażegnania potęcjalnego konfliktu z Imperium Rolmulańskim:

Podporucznicy Ardett i Tagira zostają odznaczeni medalem “Starfleet Medal of Honor”.

StarfleetMedalofHonour.jpg

Ponadto za długoletnią, nienaganna służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty:

Podporucznik Ardett odznaczony zostaje medalem “Space Exploration Medallion”.

SpaceExplorationMedalion.jpg

Ponadto za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych podporucznik Tagira została awansowana do stopnia porucznika.

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 10
wrzesień 2366

Wrzesień 2366 rok.
Czwarta misja na pokładzie USS “Discovery”
Dowódca: Komandor Bartok
Okręt: USS “Discovery”
Założenia: Pierwszym celem misji było ustalenie losu cywilizacji Minosian z planety Minos. Minosjanie byli znani jako galaktycznik projektańci i handlarze bronią. W 2350 roku cała populacja Minosa tajemniczo znikneła, przypuszczalnie stając się ofiarą jednego ze swoich wynalazków. Drugim celem było zbadanie doniesień jakoby na Minosie znajdowała się broń ostatecznej zagłady zdolna zniszczyć całą galaktykę i gdyby pogłoski okazały się prawdą, neutralizacja owej broni.
Przebieg: Po przybyciu na orbitę Minosa, USS “Discovery” transportował drużynę wypadową do tajnego górskiego kompleksu gdzie spodziewano się znaleźć odpowiedzi na pytania o los mieszkańców Minosa oraz lokalizację broni ostatecznej zagłady. Dowódcą drużyny wypadowej został komandor Komandor Bartok z wywiadu Gwiezdnej Floty. Członkami: porucznik Iskandari, szef sekcji archeologicznej USS “Discovery”, T’Suus, vulkańska psychohistoryk, dr Tolas, andoriański archeolog oraz podporucznicy Tagira i Ardett jako ochrona. W trakcie eksploracji kompleksu doszło do tragedii. Romulański szpieg udający dr Tolasa zamordował T’Suus kiedy ta odkryła jego podwójną tożsamość. Zbiegło się to w czasie z odkryciem broni ostatecznej zagłady. Tolas wezwał na pomoc Romulan którzy zaatakowali USS “Discovery” na orbicie w sile trzech okrętow klasy D’deridex oraz przepuścili desant na kompleks w celu zdobycia broni. Jak ustalil członkowie drużyny wypadowej, broń mogła być użyta tylko na Minosie i służyła do destabilizacji jądra planety. USS “Disovery” ponosił ogromne straty wobec przeważających sił romulańskich. Postanowiono o przekazaniu Romulanom broni która tak naprawdę nie miała dla nich żadnej wartości. Oszukani Romulanie wstrzymali ostrzał USS “Discovery” i szturm bazy i zadowoleni pozwolili na ewakuację drużynie wypadowej. USS “Discovery” udał się do Bazy Gwiezdnej 103 w celu napraw mając pewność że na Minos nie znajduje się żadna broń mogąca zachwiać balans sił między Federacją a Imperium Romulańskim.

Uczestnicy:
Podporucznik Ardett
Podporucznik Tagira

Uwagi: W trakcie bitwy na orbicie podporucznicy mieli dostęp do potencjału obronnego planety co pozwoliło by im obronić USS “Discovery” i zniszczyć Romulan. Zamiast tego zdecydowano przekazać im bezwartościową minosjańską broń i zażegnać konflikt. Doceniając pomysłowość i inicjatywę kapitan Potrikos wystąpiła o odznaczenia dla podporuczników które zostały przyznane.

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/VII

Za długoletnią, nienaganna służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty:

Podporucznik Kenneth odznaczony zostaje medalem “Space Exploration Medallion”.

SpaceExplorationMedalion.jpg

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 9
lipec 2366

Lipiec 2366 rok.
Dowódca: Podporucznik Kenneth
Miejsce: Baza Gwiezdna 39-Sierra
Założenia: USS “Discovery” przybył na stację w celu uzupełnienia zapasów i dekontaminacji.
Przebieg: W trakcie dekontaminacji załoga okretu przebywała na terenie bazy. Podporucznicy Kenneth, Dumas i Tagira wpadli na trop eksperymentow medycznych przeprowadzanych na mieszkańcach stacji, sami równierz stali się ich obiektem. Za eksperymenty odpowiedzialna była humanoidalna rasa żyjaca w podprzestrzeni która za pomocą swojej zaawansowanej technologi była w stanie przedostac się do naszej przestrzeni i porywać obiekty do swoich eksperymentow. Z pomocą urządzenia zbudowanego przez Dr Kaye’a podporucznicy dostali się do podprzestrzeni, uratowali porwanych i wydostali się z powrotem.

Uczestnicy:
Podporucznik Keneth
Podporucznik Dumas
Podporucznik Tagira

Uwagi: Dzięki danym zdobytym w ośrodku doświadczalnym obcych poczynięto środki zabezpieczające przed dalszymi wizytami ciekawskich istot z podprzestrzeni na wszystkich jednostkach Gwiezdnej Floty.

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/VI

Za długoletnią, nienaganna służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty:

Podporucznik Dumas odznaczony zostaje medalem “Space Exploration Medallion”.

SpaceExplorationMedalion.jpg

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 8
czerwiec 2366

Czerwic 2366 rok.
Trzecia misja na pokładzie USS “Discovery”
Dowódca: Popdporucznik Dumas
Okręt: USS “Discovery”
Założenia: USS “Discovery” przybył na Stację Gwiezdną 39-Sierra w celu uzupełnienia zaopatrzenia oraz zaokrętowania nowego oficera maszynowni podporucznika Jean-Pierre’a Dumas. W trakcie dokonywania uzupełnień okręt otrzymał sygnał alarmowy z koloni górniczej w systemie Sigma III. Kapitan Potrikos podjeła decyzję o natychmistowym wylocie w stronę kolonii.
Przebieg: W trakcie lotu ratunkowego USS “Discovery” został zatrzymany przez ekstremalnie niebezpieczną i wszechpotężną istotę znaną jako Q. Q postanowił wstrzymać lot okrętu aby podporucznicy Dumas i Tagira mogli wziąć udział w jednym z jego testów. Uczestnicy zostali przeniesieni na nieznaną planetę gdzie mieli pokonać 20 humanoidalnych żołnierzy. W trakcie testu podporucznik Tagira została zabita a znajdujący się o krok od śmierci podporucznik Dumas został nagle obdarzony wszystkimi mocami Q. Dysponując mocami Q, Dumas ożywił Tagirę i zakończył test. Na USS “Discovery” okazało się, iż podporucznik Dumas dalej posiada moce Q. Dzięki nim natychmiastowo przeniósł okręt na Sigma III i uratował wszystkich górników. Tu, tak naprawdę zaczął się prawdziwy test, kiedy Q zaoferował podporucznikowi Dumas moce Q na stałe oraz dołączenie do Kontinuum Q. Jednocześnie założył się z kapitan Potrikos, iz Dumas nie znajdzie w sobie siły charakteru żeby odrzucić tak wszechpotężny dar. Mimo namów większości oficerów mostka podporucznik Dumas odrzucił moce a Q zgodnie ze stawką zakładu obiecał pozostawić ludzkość w spokoju.

Uczestnicy:
Popporucznik Dumas
Podporucznik Tagira

Uwagi: Całemu personelowi Gwiezdnej Floty zaleca się zachowanie ekstremalnej ostrożności w dalszych kontaktach z Q gdyż w to że “zostawi ludzkość w spokoju” zgodnie ze stawką zakładu, nikt w Dowództwie Gwiezdnej Floty nie wierzy.

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/V

Za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych chorąży Dumas został awansowany do stopnia podporucznika.

Dowódca Bazy Gwiezdnej 39-Sierra
Admirał Floty Elsa Kiel.

View
Raport 7
maj 2366

Maj 2366 rok.
Dowódca: Podporucznik Kenneth
Miejsce: Baza Gwiezdna 39-Sierra
Założenia: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące założeń misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.
Przebieg: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące przebiegu misji zostały utajnione kodem Omikron przez a admirał floty Kiel.

Uczestnicy:
Podporucznik Kenneth
Podporucznik Tagira
Chorąży Dumas

Uwagi: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie uwagi dotyczące misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.

View
Kursy i szkolenia 2366/IV

Kwiecień 2366.
Podporucznicy Tagira i Ardett ukończyli kurs:
“Bridge Officer Certification”
z oceną celującą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.