Star Trek LUG Campaign

Odznaczenia i awanse rok 2366/VII

Za długoletnią, nienaganna służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty:

Podporucznik Kenneth odznaczony zostaje medalem “Space Exploration Medallion”.

SpaceExplorationMedalion.jpg

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 9
lipec 2366

Lipiec 2366 rok.
Dowódca: Podporucznik Kenneth
Miejsce: Baza Gwiezdna 39-Sierra
Założenia: USS “Discovery” przybył na stację w celu uzupełnienia zapasów i dekontaminacji.
Przebieg: W trakcie dekontaminacji załoga okretu przebywała na terenie bazy. Podporucznicy Kenneth, Dumas i Tagira wpadli na trop eksperymentow medycznych przeprowadzanych na mieszkańcach stacji, sami równierz stali się ich obiektem. Za eksperymenty odpowiedzialna była humanoidalna rasa żyjaca w podprzestrzeni która za pomocą swojej zaawansowanej technologi była w stanie przedostac się do naszej przestrzeni i porywać obiekty do swoich eksperymentow. Z pomocą urządzenia zbudowanego przez Dr Kaye’a podporucznicy dostali się do podprzestrzeni, uratowali porwanych i wydostali się z powrotem.

Uczestnicy:
Podporucznik Keneth
Podporucznik Dumas
Podporucznik Tagira

Uwagi: Dzięki danym zdobytym w ośrodku doświadczalnym obcych poczynięto środki zabezpieczające przed dalszymi wizytami ciekawskich istot z podprzestrzeni na wszystkich jednostkach Gwiezdnej Floty.

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/VI

Za długoletnią, nienaganna służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty:

Podporucznik Dumas odznaczony zostaje medalem “Space Exploration Medallion”.

SpaceExplorationMedalion.jpg

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 8
czerwiec 2366

Czerwic 2366 rok.
Trzecia misja na pokładzie USS “Discovery”
Dowódca: Popdporucznik Dumas
Okręt: USS “Discovery”
Założenia: USS “Discovery” przybył na Stację Gwiezdną 39-Sierra w celu uzupełnienia zaopatrzenia oraz zaokrętowania nowego oficera maszynowni podporucznika Jean-Pierre’a Dumas. W trakcie dokonywania uzupełnień okręt otrzymał sygnał alarmowy z koloni górniczej w systemie Sigma III. Kapitan Potrikos podjeła decyzję o natychmistowym wylocie w stronę kolonii.
Przebieg: W trakcie lotu ratunkowego USS “Discovery” został zatrzymany przez ekstremalnie niebezpieczną i wszechpotężną istotę znaną jako Q. Q postanowił wstrzymać lot okrętu aby podporucznicy Dumas i Tagira mogli wziąć udział w jednym z jego testów. Uczestnicy zostali przeniesieni na nieznaną planetę gdzie mieli pokonać 20 humanoidalnych żołnierzy. W trakcie testu podporucznik Tagira została zabita a znajdujący się o krok od śmierci podporucznik Dumas został nagle obdarzony wszystkimi mocami Q. Dysponując mocami Q, Dumas ożywił Tagirę i zakończył test. Na USS “Discovery” okazało się, iż podporucznik Dumas dalej posiada moce Q. Dzięki nim natychmiastowo przeniósł okręt na Sigma III i uratował wszystkich górników. Tu, tak naprawdę zaczął się prawdziwy test, kiedy Q zaoferował podporucznikowi Dumas moce Q na stałe oraz dołączenie do Kontinuum Q. Jednocześnie założył się z kapitan Potrikos, iz Dumas nie znajdzie w sobie siły charakteru żeby odrzucić tak wszechpotężny dar. Mimo namów większości oficerów mostka podporucznik Dumas odrzucił moce a Q zgodnie ze stawką zakładu obiecał pozostawić ludzkość w spokoju.

Uczestnicy:
Popporucznik Dumas
Podporucznik Tagira

Uwagi: Całemu personelowi Gwiezdnej Floty zaleca się zachowanie ekstremalnej ostrożności w dalszych kontaktach z Q gdyż w to że “zostawi ludzkość w spokoju” zgodnie ze stawką zakładu, nikt w Dowództwie Gwiezdnej Floty nie wierzy.

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/V

Za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych chorąży Dumas został awansowany do stopnia podporucznika.

Dowódca Bazy Gwiezdnej 39-Sierra
Admirał Floty Elsa Kiel.

View
Raport 7
maj 2366

Maj 2366 rok.
Dowódca: Podporucznik Kenneth
Miejsce: Baza Gwiezdna 39-Sierra
Założenia: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące założeń misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.
Przebieg: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące przebiegu misji zostały utajnione kodem Omikron przez a admirał floty Kiel.

Uczestnicy:
Podporucznik Kenneth
Podporucznik Tagira
Chorąży Dumas

Uwagi: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie uwagi dotyczące misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.

View
Kursy i szkolenia 2366/IV

Kwiecień 2366.
Podporucznicy Tagira i Ardett ukończyli kurs:
“Bridge Officer Certification”
z oceną celującą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/III

Za dołożenie szczególnej staranności w celu zachowania Pierwszej Dyrektywy oraz doskonałe zachowanie w trakcie misji ratunkowej na Rogun II:

Chorąży Ardett oraz chorąży Kenneth odznaczeni zostają medalem “Service Award”.

ServiceAward.jpg

Za długoletnią, nienaganna służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty:

Podporucznik Tagira odznaczona zostaje medalem “Space Exploration Medallion”.

SpaceExplorationMedalion.jpg

Ponadto za wzorowe pełnienie obowiążków słuzbowych chorążowie Ardett i Kenneth awansowani zostają do stopni podporuczników.

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 6
Marzec 2366.

Marzec 2366 rok.
Druga misja na pokładzie USS “Discovery”.
Dowódca: Podporucznik Tagira.
Okręt: USS “Discovery”.
Założenia: Po zaokrętowaniu nowego oficera kontroli lotu, chorążego Kennetha z Bazy Gwiezdnej 39-Sierra, USS “Discovery” w czasie rutynowego patrolu otrzymał sygnał alarmowy z patrolowca USS “Patuxent” który zaginął dwa miesiące wczesniej. Okręt udał się z misją ratunkową na Rogun II skąd dochodził sygnał.
Przebieg: Na Rogunie II, drużyna wypadowa dokonała poprawnej ekstrakcji jedynego ocalałego członka załogi patrolowca, chorążego Daviesa. Davies myśląc że spędzi na planecie resztę życia, wszedł w kontakt z prymitywna rasą zamieszkującą Rogun II czym złamał Pierwszą Dyrektywę. Szkody zostały zminimalizowane zgodnie z protokołami Gwiezdnej Floty.

Uczestnicy:
Podporucznik Tagira
Chorąży Ardett
Chorąży Kenneth

Uwagi: Dzięki przytomności umysłu chorążych Ardetta i Kennetha nie doszło do dalszych naruszeń Pierwszej Dyrektywy kiedy dowódca podporucznik Tagira o mało co nie doprowadziła do jej złamania. Chorążowie otrzymali pochwały natomiast podporucznik Tagira słowną reprymendę. Za złamanie Pierwszej Dyrektywy chorąży Davies został ukarany naganą ale zważywszy na okoliczności pozwolono mu pozostać w Gwiezdnej Flocie i dołączył do załogi USS “Discovery”.

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/I

Za odkrycie romulańskiej sziatki szpiegowskiej, rozbicie jej i wzięcie do niewoli jej członków, zdobycie wrogiego statku oraz niedopuszczenie do przesłania przez ową siatkę tajnych danych wywaiadowczych w trakcie misji na P80-AS:

Podporucznik Arista Tagira, podporucznik Eitol Melbru, chorąża Noir oraz chorąży Ardett zostają odznaczeni medalem “Silver Palm”.

SilverPalm.jpg

Ponadto za nienaganną służbę chorąża Noir zostaje awansowana do stopnia podporucznika.

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.