Star Trek LUG Campaign

Odznaczenia i awanse rok 2366/V

Za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych chorąży Dumas został awansowany do stopnia podporucznika.

Dowódca Bazy Gwiezdnej 39-Sierra
Admirał Floty Elsa Kiel.

View
Raport 7
maj 2366

Maj 2366 rok.
Dowódca: Podporucznik Kenneth
Miejsce: Baza Gwiezdna 39-Sierra
Założenia: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące założeń misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.
Przebieg: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące przebiegu misji zostały utajnione kodem Omikron przez a admirał floty Kiel.

Uczestnicy:
Podporucznik Kenneth
Podporucznik Tagira
Chorąży Dumas

Uwagi: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie uwagi dotyczące misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.

View
Kursy i szkolenia 2366/IV

Kwiecień 2366.
Podporucznicy Tagira i Ardett ukończyli kurs:
“Bridge Officer Certification”
z oceną celującą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/III

Za dołożenie szczególnej staranności w celu zachowania Pierwszej Dyrektywy oraz doskonałe zachowanie w trakcie misji ratunkowej na Rogun II:

Chorąży Ardett oraz chorąży Kenneth odznaczeni zostają medalem “Service Award”.

ServiceAward.jpg

Za długoletnią, nienaganna służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty:

Podporucznik Tagira odznaczona zostaje medalem “Space Exploration Medallion”.

SpaceExplorationMedalion.jpg

Ponadto za wzorowe pełnienie obowiążków słuzbowych chorążowie Ardett i Kenneth awansowani zostają do stopni podporuczników.

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 6
Marzec 2366.

Marzec 2366 rok.
Druga misja na pokładzie USS “Discovery”.
Dowódca: Podporucznik Tagira.
Okręt: USS “Discovery”.
Założenia: Po zaokrętowaniu nowego oficera kontroli lotu, chorążego Kennetha z Bazy Gwiezdnej 39-Sierra, USS “Discovery” w czasie rutynowego patrolu otrzymał sygnał alarmowy z patrolowca USS “Patuxent” który zaginął dwa miesiące wczesniej. Okręt udał się z misją ratunkową na Rogun II skąd dochodził sygnał.
Przebieg: Na Rogunie II, drużyna wypadowa dokonała poprawnej ekstrakcji jedynego ocalałego członka załogi patrolowca, chorążego Daviesa. Davies myśląc że spędzi na planecie resztę życia, wszedł w kontakt z prymitywna rasą zamieszkującą Rogun II czym złamał Pierwszą Dyrektywę. Szkody zostały zminimalizowane zgodnie z protokołami Gwiezdnej Floty.

Uczestnicy:
Podporucznik Tagira
Chorąży Ardett
Chorąży Kenneth

Uwagi: Dzięki przytomności umysłu chorążych Ardetta i Kennetha nie doszło do dalszych naruszeń Pierwszej Dyrektywy kiedy dowódca podporucznik Tagira o mało co nie doprowadziła do jej złamania. Chorążowie otrzymali pochwały natomiast podporucznik Tagira słowną reprymendę. Za złamanie Pierwszej Dyrektywy chorąży Davies został ukarany naganą ale zważywszy na okoliczności pozwolono mu pozostać w Gwiezdnej Flocie i dołączył do załogi USS “Discovery”.

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/I

Za odkrycie romulańskiej sziatki szpiegowskiej, rozbicie jej i wzięcie do niewoli jej członków, zdobycie wrogiego statku oraz niedopuszczenie do przesłania przez ową siatkę tajnych danych wywaiadowczych w trakcie misji na P80-AS:

Podporucznik Arista Tagira, podporucznik Eitol Melbru, chorąża Noir oraz chorąży Ardett zostają odznaczeni medalem “Silver Palm”.

SilverPalm.jpg

Ponadto za nienaganną służbę chorąża Noir zostaje awansowana do stopnia podporucznika.

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 5
Styczeń 2366

Syczeń 2366 rok.
Pierwsza misja na pokładzie USS “Discovery”.
Dowódca: Podporucznik Tagira.
Okręt: USS “Discovery”.
Założenia: USS “Discovery” został poważnie uszkodzony w czasie bitwy cztery lata temu. Po kapitalnym remoncie, z nowym dowódcą i wiekszością nowej załogi, Dowództwo Gwiezdnej Floty postanowiło przeprowadzić rejs testowy mający na celu wyeliminowanie możliwych usterek. Test miał zostać przeprowadzony w sektorze Arteline, w kilku niezamieszkałych systemach gwiezdnych a zakończyć się dostarczeniem zapasów do stacji naukowej na Detweiller III. Sektor znajduje się w pobliżu Romulańskiej Strefy Neutralnej i tam docelowo USS “Discovery” ma pełnić służbę.
Przebieg: Po przybuciu do bazy gwiezdnej 39-Sierra, na USS “Disovery” zaokretowanych zostało czterech brakujących oficerów oraz uzupełniona załoga do stanu etatowego. Nowym oficerom zostały przydzielone stanowiska służbowe i po udaniu się do systemu Uiono rozpoczęto testy fazerow. Niestety w wyniku usterki trzeba było zrestartować systemy emisyjne co pozostawiło okręt bez uzbrojenia przez następną dobę. Następnie USS “Discovery” udał się do systemu Collapsar 49 gdzie miał przetestować skanery. Nastapiły pewne trudności przy wychodzeniu z warpa ale dzieki przytomności chorążych Noir i Ardetta uniknięto katastrofy. Po rozpoczeciu testu skanerów chorąża Noir wykryła dziwny sygnał pochodzący z pobliskiego niezamieszkanego sektora Balin. Sygnał był zakodowaną transmisją strumienia danych. Kapitan Potrikos rozkazała udać się do źrodła sygnału czyli księzyca Balina IV o nazwie P80-AS. Na miejscu okazało się, że na księżyc który powinien być niezamieszkany nie da się transportować gdyż dziwne pole blokuje wiązkę transportera. Kapitan wysłała promem czworkę nowych oficerów pod dowództwem podporucznik Tagiry jako drużynę wypadową. Po bezpiecznym wylądowaniu na powierzchni księżyca odkryto podziemną bazę górniczą oraz stacje nadawczą z której pochodziły transmisje. Po dość mętnych wyjaśnieniach dowódcy górników Hoddeka, drużyna wypadowa została wzięta do niewoli. Dzięki sprytowi udało się im uwolnić, wziąć do niewoli wszystkich górników i ostrzec okręt przed zbliżającym się romulańskim statkiem zwiadowczym. Baza górnicza była tak naprawdę przykrywką dla romulańskiej misji szpiegowskiej. Niestety wobec niedziałającego uzbrojenia USS “Discovery” nie był w stanie zapobiec ucieczce romulańskiego statku. Drużyna wypadowa po zdeaktywowaniu zagłuszacza jonowego była jednak w stanie dostać się na pokład romulańskiego statku i wykorzystując przewagę zaskoczenia wziąć do niewoli jego pięcioosobową załogę i zdobyć wrogi statek.

Uczestnicy:
Podporucznik Tagira
Podporucznik Melbru
Chorąża Noir
Chorąży Ardett

Uwagi: Misja została przeprowadzono wzorowo. Oficerowie wykazali się wybitnymi umiejętnościami i kreatywnym mysleniem. Dzięki ich iniciatywie, nie tylko rozbito siatkę szpiegowską nieprzyjaciela, wzięto jeńców i zdobyto wrogi statek ale również nie dopuszczono do przekazania ważnych informacji zbieranych przez siatkę. Kapitan Potrikos skierowała do Dowództwa Floty jeden wniosek awansowy, trzy wnioski o pochwałę oraz wnioski o odznaczenia. Wnioski zosłaty rozpatrzone pozytywnie. Dodatkowo Dowództwo Gwiezdnej Floty uznało że misja była przeprowadzona tak perfekcyjnie, że zarekomenduje Akademii odgrywanie jej przez kadetów w holodeku jako obligatoryjne.

View
Odznaczenia i awanse rok 2365

Za nienaganne pełnienie obowiązków służbowych chorąży Theodoros Kapino odznaczony zostaje medalem “Service Award”

ServiceAward.jpg

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 4
IV rok Akademii Gwiezdnej Floty

Misja w Holodeku. Rok 2362.
Misja stanowiła zaliczenie IV roku studiów w Akademii Gwiezdnej Floty.
Dowódca: Kadet 1 klasy Kenneth.
Okręt: USS “Yorktown”
Założenia: W celach szkoleniowych odtworzono realia z roku 2270, kadeci odtwarzali rolę poruczników szefów działów na okręcie klasy Constitution USS “Yorktown” pod dowództwem kapitana Fostera. Misja działa się w pobliżu Klingońskiej Strefy Neutralnej. Celem misji było odnaleźienie zaginionej 20 lat wszcześniej jednostki badawczej USS “Karl Braun”.
Przebieg: Na samym początku misji USS Yorktown” został zaatakowany przez klingońskie drony ukrywające się za systemem maskującym. Po wyeliminowaniu zagrożenia i analizie resztek dronów odkryto, iż zostały pozostwaione około roku temu przez przelatujący okręt klingoński udający się do sąsiedniego sektora Gamma Naturalis. Na orbice Gamma Naturalis II znaleziono opuszczony i uszkodzony okręt USS “Karl Braun”, mgławicę odpadów która unimożliwiała poprawne działanie transportera i skanerów oraz sygnał ratunkowy z planety. Kadeci polecieli promem w celu zbadania źródła sygnału ale w wyniku usterki urządzeń nawigacyjnych rozbili się 7 km od żródła sygnału gdzie natychmiastowo wdali się w walkę między rozbitkami z “Karla Brauna” a klingonami. Na Gamma Naturalis II przebywało 2 rozbitków, komandor dr Ian Deacon, oficer naukowy porucznik Borley oraz córka Deacona, urodzona już na planecie Angela. Dr Deacon wyjaśnił, że żyją tu od 20 lat wykorzystując technologię dawno wymarłej rasy ale większość rozbitków zmarła na raka kości powodowanego przez radiację. Deaconowi udało się wkońcu opanować sytuację za pomocą starożytnego urządzenia które znaleźli na planecie ale większośc rozbitków do tego czasu juz umarła. Rok temu pojawili się klingoni którzy prowadzili walkę z rozbitkam i właśnie udało im się ukraść kryształ zasilajacy do urzadzenia medycznego bez którego wszyscy na planecie są zgubieni. Kadeci nie dali wiary wyjaśniniom doktora i udali się do obozu Klingonów. Tam spotkali kolejnego załoganta z USS “Karl Braun”, pilota Locharda który uciekł od rozbitków. Wyjasnił on że Deacon oszlał i swoimi eksperymentami zabił prawie całą załogę statku. Przy pomocy Klingonów zaatakowali obóz Deacona, wzieli go oraz Borleya w niewolę i polecieli promem na pokład USS “Yorktown”.

Uczestnicy:
Kadet 1 klasy Thomas Kenneth (p.o. porucznika, główny pilot USS “Yorktown”)
Kadetka 1 klasy Arista Tagira (p.o. porucznika, główny oficer medyczny USS “Yorktown”)

View
Raport 3
III rok Akademii Gwiezdnej Floty

Misja w holodeku. Rok 2361.
Misja stanowiła zaliczenie III roku studiów w Akademii Gwiezdnej Floty.
Dowódca: Kadetka 2 klasy Tagira.
Okręt: USS “Yorktown”
Założenia: W celach szkoleniowych odtworzono realia z roku 2270, kadeci odtwarzali rolę poruczników szefów działów na okręcie klasy Constitution USS “Yorktown” pod dowództwem kapitana Fostera. Misja działa się w pobliżu Klingońskiej Strefy Neutralnej w sektorze Scion, trzy lata po podpisaniu Traktatu Organiańskiego kończącego wojnę z Klingonami. W wyniku Traktatu, sektor Scion został terenem niczyim do momentu kolonizacji przez Federację bądź Klingonów. Celem misji było przewiezienie kolonistów z bazy “Glenconner” na Scion I na nadającą się do zamieszkania planetę klasy M Scion III oraz unikanie kontaktu z istotami ze Sciona II. Scion III był ważnym punktem strategicznym ze względu na występowanie tam złóź surowca znanego jako eridennium wykorzystywanego w technologi tarcz.
Przebieg: Po przybyciu na orbitę Sciona I że baza “Glenconner” została opuszczona w wielkim pośpiechu. W przestrzeni okalającej planetę wykryto ślady napędu warp klingońskiego krążownika który udał się w kierunku Scion III a następnie w głąb Klingońskiej Strefy Neutralnej. Wobec wykrycia śladów bytności ludzi i klingonów na Scion III, kapitan Foster postanowił wysłać kadetów w celu sprawdzenia. Kadeci udali się promem na powierzchnie planety wobec braku mozliwości uzycia transportera ze względu na zakłócenia powodowane przez eridennium. Na planecie odkryto że kolonistów porwali mieszkańcy planety, uciekinierzy z Ziemi którzy osiedlili się na Scion III po Wojnach Eugenicznych współpracujacy z Klingonami. Mieszkańcy nazywający siebie na cześć ich dawnej przywódczyni Danurianami byli potomkami superżołnierzy hodowanych do walki w wojnach przełomu XX i XXI wieku, wszyscy posiadali ponadprzeciętne zdolności psi. Klingoni którzy nawiązali z nimi kontakt parę miesięcy wczesniej przedstwali im wizję Federacji jako chaotycznego, przepełnionego wojnami i okrucieństwem bytu, podbijającego kolejne rasy i planety a siebie jako miłującą pokój, oświeconą kulturę. W ten sposób chcieli zapewnić sobie dostawy eridennium. Klingoni przekonali Danurian iz obecność kolonistów na Scion I jest niechybnym znakiem kolonizacji Scion III i zniewolenia Danurian. Razem porwali kolonistów i załogę bazy “Glenconner” mysląc że Federacja po tajemniczym zniknięciu porzuci plany kolonizacji. Po wyjaśnieniach kadetów i przedstawieniu prawdziwej wizji Federacji, Danurianie przystali na kolonizację planety pod warunkiem, że to samo mogą uczynić Klingoni. Niestety w trakcie uroczystej kolacji Przywodczyni Danurian została zamordowana zatrutą klingońską strzałką, a wina spadła na kadetów. Podczas swoistej próby udowodnili jednak swą niewinność wobec czego Danurianie postanowili wymordować Klingonów jako odpowiedzialnych za mord. Zdecydowana postawa kadetów i przeprowadzone śledztwo ujawniło jednak prawdziwą morderczynie bojącą się o los Danurian w mieszanej Danuriańsko-Federacyjno-Klingońskiej społeczności. Misja została zakończona podpisaniem specjalnego porozumienia między trzema stronami.

Uczestnicy:
Kadetka 2 klasy Arista Tagira (p.o. porucznika, główny oficer naukowy i II oficer USS “Yorktown”)
Kadet 2 klasy Jean-Pierre Dumas (p.o. porucznika, szef inżynier USS “Yorktown”)
Kadet 2 klasy Eitol Melbru (p.o porucznika, szef ochrony USS “Yorktown”)

Uwagi: W trakcie misji kadeci mogli wykorzystać przekonanie Danurian o winie Klingonów i pozyskać złoża eridennium dla Federacji na wyłączność takie zachowanie byłoby jednak z kodeksem etycznym Zjednoczonej Federacji Planet oraz pogorszyłoby napięte stosunki z Imperium Klingońskim. Swoim działaniem kadeci zasłużyli na pochwały i byc może na odznaczenia jednagże misja była symulacją.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.