Star Trek LUG Campaign

Kursy i szkolenia 2366/XII

Grudzień 2366 rok.
Podporucznik Dumas ukończył kurs:
“Branch Officer Training”
z oceną dobrą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/XI

Za pokaz nadzwyczajnych umiejętności pilotażu, inzynierii oraz nawigacji gwiezdnej w ekstremalnie nieprzyjających warunkach które doprowadziły do uratowania USS “Tenebrae” przed zniszczeniem:

Podporucznicy Dumas i Melbru oraz chorąży Davies zostaja odznaczeni medalami “Silver palm with Cluster”.

SilverPalmCluster.jpg

Ponadto za długoletnią, nienaganną służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty:

Podporucznik Melbru zostaje odznaczony medalem “Space Exploration Medalion”.

SpaceExplorationMedalion.jpg

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 11
listopad 2366

Listopad 2366 rok.
Piąta misja na pokładzie USS “Discovery”
Dowódca: podporucznik Dumas poźniej porucznik Tagira
Okręt: USS “Discovery”
Założenia: USS “Discovery” został wysłany na spotkanie z USS “Tenebrae” który obserwował zapadanie się pulsara FGC-27 w mgławicy ciemnej materii Mar Obscura. W trakcie lotu USS “Discovery” otrzymał sygnał awaryjny z USS “Tenebrae” i z pełną mocą warp ruszył na pomoc.
Przebieg: Jako że mgławica posiadała przeszkody nawigacyjne w postaci plam ciemnej materii kapitan Potrikos postanowiła że na ratunek USS" Tenebrae" wyruszy prom dowodzony przez podporucznika Dumas z podporucznikiem Melbru oraz chorążym Daviesem. Po dość ciężkim locie, wykorzystując tylko predkość impulsowa dotarto do całkowicie pozbawionego mocy okrętu. USS “Tenebrae” dryfował w kierunku plamy ciemnej materii więc załoga promu miała tylko kilka minut na ewakuacje pozostałych przy zyciu członków załogi. Byli to kapitan Pitt, dowódca, porucznik Srri, oficer naukowy oraz Dr Winters, specjalistka od ciemnej materii. Po ewakuacji na pokład promu, załoga nadludzkim wysiłkiem przywróciła część mocy okrętu i lecąc prawie na ślepo wyprowadziła USS “Tenebrae” z mgławicy chwilę przed zapadnieciem się pulsaru FGC-27.
USS “Tenebrae” po dokonaniu napraw został obsadzony przez załogę szkieletową pod dowódctwem porucznika Alioka i ruszył w stronę Bazy Gwiezdnej 260 gdzie miał udać się także USS “Discovery”. Jednakże, łamiąc rozkazy Gwiezdnej Floty kapitan Potrikos nakazała udać się w kierunku pobliskiego pulsara Bonisar 1, nakazując prędkość która groziła bezpieczeństwu okrętu. II oficer porucznik Tagira wraz z podporucznikami Dumas i Melbru przeprowadzili śledztwo z którego wynikły następujące fakty: USS “Tenebrae” został zaatakowany przez nieznane, energetyczne istoty zamieszkujące zapadajacy się pulsar FGC-27. Po wyemitowaniu cząsteczek tetrionowych atak pozornie ustał ale istoty wnikneły w podsystemy statku i całkowicie pozbawiły go mocy zabijając prawie całą załogę. Kiedy zrozumiały swój błąd wnikneły w ciała kapitana Pitta, porucznika Srii oraz Dr Winters i czekały na ratunek. Po przybyciu na USS “Discovery” i dokładnym rozeznaniu działania okretu wyszukały inny pulsar, Bonisar 1 i opuściły ciała swoich gospodarzy przejmując tym razem ciała i umysły kapitan Potrikios, I oficera komandora porucznika Papauba oraz głównego kontrolera lotu porucznika Cheunga. Porucznik Tagirze przy pomocy porucznik Dr Lukin, podporuczników Melbru, Dumasa, Elbruna oraz kapitana Pitta który doszedł do siebie po opuszczeniu jego ciała przez energetyczne istoty, udało się opanować mostek i przywrocić porządek na okręcie. Wtedy jednak istoty kolejny raz opuściły ciała gospodarzy i tym razem wnikneły bezpośrednio do podsytemów stacji. Pamiętając jaki los spotkał USS “Tenebrae”, załoga zdecydowała się na negocjacje w wyniku ktorych zawieziono energetyczne istoty do ich nowego domu w pilsarze Bolisar 1 a okręt po przywróceniu ładu udał się do Bazy Gwiezdnej 260.

Uczestnicy:
porucznik Tagira
podporucznik Dumas
podporucznik Melbru

uwagi: Dzięki sprawnosći umysłów załogi udało się uniknąć prawdopodobnej utraty USS “Discovery” za co załoga została nagrodzona pochwałami. Natomiast dzięki brawurowej akcji podporuczników Dumasa i Melbru oraz chorążego Daviesa udało się odzyskać USS “Tenebrae” co dowodctwo gwiezdnej floty uznaje za zważyszwszy na nikłe prawdopodobieństwo sukcesu tego wydarzenia, osiągnięcie wyjątkowe i postanawia przyznać wymienionej trójce wysokie odznaczenia.

View
Kursy i szkolenia 2366/X

Październik 2366 rok.
Porucznik Tagira ukończyła kurs:
“Branch Officer Training”
z oceną bardzo dobrą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/IX

Za wykazanie nadzwyczajnej iniciatywy połączonej z kreatywnym myśleniem które doprowadziło do uratowania okrętu USS “Discovery” oraz zażegnania potęcjalnego konfliktu z Imperium Rolmulańskim:

Podporucznicy Ardett i Tagira zostają odznaczeni medalem “Starfleet Medal of Honor”.

StarfleetMedalofHonour.jpg

Ponadto za długoletnią, nienaganna służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty:

Podporucznik Ardett odznaczony zostaje medalem “Space Exploration Medallion”.

SpaceExplorationMedalion.jpg

Ponadto za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych podporucznik Tagira została awansowana do stopnia porucznika.

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 10
wrzesień 2366

Wrzesień 2366 rok.
Czwarta misja na pokładzie USS “Discovery”
Dowódca: Komandor Bartok
Okręt: USS “Discovery”
Założenia: Pierwszym celem misji było ustalenie losu cywilizacji Minosian z planety Minos. Minosjanie byli znani jako galaktycznik projektańci i handlarze bronią. W 2350 roku cała populacja Minosa tajemniczo znikneła, przypuszczalnie stając się ofiarą jednego ze swoich wynalazków. Drugim celem było zbadanie doniesień jakoby na Minosie znajdowała się broń ostatecznej zagłady zdolna zniszczyć całą galaktykę i gdyby pogłoski okazały się prawdą, neutralizacja owej broni.
Przebieg: Po przybyciu na orbitę Minosa, USS “Discovery” transportował drużynę wypadową do tajnego górskiego kompleksu gdzie spodziewano się znaleźć odpowiedzi na pytania o los mieszkańców Minosa oraz lokalizację broni ostatecznej zagłady. Dowódcą drużyny wypadowej został komandor Komandor Bartok z wywiadu Gwiezdnej Floty. Członkami: porucznik Iskandari, szef sekcji archeologicznej USS “Discovery”, T’Suus, vulkańska psychohistoryk, dr Tolas, andoriański archeolog oraz podporucznicy Tagira i Ardett jako ochrona. W trakcie eksploracji kompleksu doszło do tragedii. Romulański szpieg udający dr Tolasa zamordował T’Suus kiedy ta odkryła jego podwójną tożsamość. Zbiegło się to w czasie z odkryciem broni ostatecznej zagłady. Tolas wezwał na pomoc Romulan którzy zaatakowali USS “Discovery” na orbicie w sile trzech okrętow klasy D’deridex oraz przepuścili desant na kompleks w celu zdobycia broni. Jak ustalil członkowie drużyny wypadowej, broń mogła być użyta tylko na Minosie i służyła do destabilizacji jądra planety. USS “Disovery” ponosił ogromne straty wobec przeważających sił romulańskich. Postanowiono o przekazaniu Romulanom broni która tak naprawdę nie miała dla nich żadnej wartości. Oszukani Romulanie wstrzymali ostrzał USS “Discovery” i szturm bazy i zadowoleni pozwolili na ewakuację drużynie wypadowej. USS “Discovery” udał się do Bazy Gwiezdnej 103 w celu napraw mając pewność że na Minos nie znajduje się żadna broń mogąca zachwiać balans sił między Federacją a Imperium Romulańskim.

Uczestnicy:
Podporucznik Ardett
Podporucznik Tagira

Uwagi: W trakcie bitwy na orbicie podporucznicy mieli dostęp do potencjału obronnego planety co pozwoliło by im obronić USS “Discovery” i zniszczyć Romulan. Zamiast tego zdecydowano przekazać im bezwartościową minosjańską broń i zażegnać konflikt. Doceniając pomysłowość i inicjatywę kapitan Potrikos wystąpiła o odznaczenia dla podporuczników które zostały przyznane.

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/VII

Za długoletnią, nienaganna służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty:

Podporucznik Kenneth odznaczony zostaje medalem “Space Exploration Medallion”.

SpaceExplorationMedalion.jpg

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 9
lipec 2366

Lipiec 2366 rok.
Dowódca: Podporucznik Kenneth
Miejsce: Baza Gwiezdna 39-Sierra
Założenia: USS “Discovery” przybył na stację w celu uzupełnienia zapasów i dekontaminacji.
Przebieg: W trakcie dekontaminacji załoga okretu przebywała na terenie bazy. Podporucznicy Kenneth, Dumas i Tagira wpadli na trop eksperymentow medycznych przeprowadzanych na mieszkańcach stacji, sami równierz stali się ich obiektem. Za eksperymenty odpowiedzialna była humanoidalna rasa żyjaca w podprzestrzeni która za pomocą swojej zaawansowanej technologi była w stanie przedostac się do naszej przestrzeni i porywać obiekty do swoich eksperymentow. Z pomocą urządzenia zbudowanego przez Dr Kaye’a podporucznicy dostali się do podprzestrzeni, uratowali porwanych i wydostali się z powrotem.

Uczestnicy:
Podporucznik Keneth
Podporucznik Dumas
Podporucznik Tagira

Uwagi: Dzięki danym zdobytym w ośrodku doświadczalnym obcych poczynięto środki zabezpieczające przed dalszymi wizytami ciekawskich istot z podprzestrzeni na wszystkich jednostkach Gwiezdnej Floty.

View
Odznaczenia i awanse rok 2366/VI

Za długoletnią, nienaganna służbę będącą przykładem dla personelu Gwiezdnej Floty:

Podporucznik Dumas odznaczony zostaje medalem “Space Exploration Medallion”.

SpaceExplorationMedalion.jpg

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

View
Raport 8
czerwiec 2366

Czerwic 2366 rok.
Trzecia misja na pokładzie USS “Discovery”
Dowódca: Popdporucznik Dumas
Okręt: USS “Discovery”
Założenia: USS “Discovery” przybył na Stację Gwiezdną 39-Sierra w celu uzupełnienia zaopatrzenia oraz zaokrętowania nowego oficera maszynowni podporucznika Jean-Pierre’a Dumas. W trakcie dokonywania uzupełnień okręt otrzymał sygnał alarmowy z koloni górniczej w systemie Sigma III. Kapitan Potrikos podjeła decyzję o natychmistowym wylocie w stronę kolonii.
Przebieg: W trakcie lotu ratunkowego USS “Discovery” został zatrzymany przez ekstremalnie niebezpieczną i wszechpotężną istotę znaną jako Q. Q postanowił wstrzymać lot okrętu aby podporucznicy Dumas i Tagira mogli wziąć udział w jednym z jego testów. Uczestnicy zostali przeniesieni na nieznaną planetę gdzie mieli pokonać 20 humanoidalnych żołnierzy. W trakcie testu podporucznik Tagira została zabita a znajdujący się o krok od śmierci podporucznik Dumas został nagle obdarzony wszystkimi mocami Q. Dysponując mocami Q, Dumas ożywił Tagirę i zakończył test. Na USS “Discovery” okazało się, iż podporucznik Dumas dalej posiada moce Q. Dzięki nim natychmiastowo przeniósł okręt na Sigma III i uratował wszystkich górników. Tu, tak naprawdę zaczął się prawdziwy test, kiedy Q zaoferował podporucznikowi Dumas moce Q na stałe oraz dołączenie do Kontinuum Q. Jednocześnie założył się z kapitan Potrikos, iz Dumas nie znajdzie w sobie siły charakteru żeby odrzucić tak wszechpotężny dar. Mimo namów większości oficerów mostka podporucznik Dumas odrzucił moce a Q zgodnie ze stawką zakładu obiecał pozostawić ludzkość w spokoju.

Uczestnicy:
Popporucznik Dumas
Podporucznik Tagira

Uwagi: Całemu personelowi Gwiezdnej Floty zaleca się zachowanie ekstremalnej ostrożności w dalszych kontaktach z Q gdyż w to że “zostawi ludzkość w spokoju” zgodnie ze stawką zakładu, nikt w Dowództwie Gwiezdnej Floty nie wierzy.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.