Star Trek LUG Campaign

Raport 22

Sierpień 2368

Sierpień 2368 rok.
Trzynasta misja na pokładzie USS Discovery”.
Dowódca: komandor porucznik Tagira
Okręt: USS “Discovery”
Założenia: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące założeń misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.
Przebieg: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące przebiegu misji zostały utajnione kodem Omikron przez a admirał floty Kiel.

Uczestnicy:
komandor porucznik Tagira
komandor porucznik Dumas
podporucznik Kenneth

Uwagi: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie uwagi dotyczące misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.

Comments

Archie80

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.