Star Trek LUG Campaign

Raport 17

Październik 2067

Paździenik 2367 rok.
Dowódca: Porucznik Tagira
Miejsce: Baza Gwiezdna 39-Sierra
Założenia: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące założeń misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.
Przebieg: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie dane dotyczące przebiegu misji zostały utajnione kodem Omikron przez a admirał floty Kiel.

Uczestnicy:
Porucznik Tagira
Porucznik Dumas

Uwagi: [BRAK DOSTĘPU]
Wszelkie uwagi dotyczące misji zostały utajnione kodem Omikron przez admirał floty Kiel.

Comments

Archie80

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.