Star Trek LUG Campaign

Raport 14

Kwiecień 2367

Kwiecień 2367.
Siódma misja na pokładzie USS “Discovery”.
Dowódca: porucznik Tagira
Okręt: USS “Discovery”
Założenia: W trakcie rutynowego patrolu USS “Discovery” otrzymał sygnał alarmowy od federacyjnego konsula Williama M’Benge negocjującego przystąpienie do Federacji planety Aldea. Na Aldei dokonano morderstwa trzech naukowców Federacji a wobec braku jakichkolwiek sił policyjnych, Gwiezdną Flotę poproszono o przeprowadzenia śledztwa.
Przebieg: Po przybyciu na Aldeę załoga pod dowództwem porucznik Tagiry przystapiła do badania dowodów oraz przesłuchań podejrzanych. W toku czynności ustalono że za morderstwa odpowiedzialny był Kustosz, starożytny superkomputer pilnujący dobrobytu Aldei. Po wyjściu na jaw tych faktow obywatele Aldei postanowili przystąpić do Zjednoczonej Federacji Planet oraz wyłączyć Kustosza na zawsze.

Uczestnicy:
porucznik Tagira
podporucznik Ardett
podporucznik Dumas
podporucznik Melbru
chorąży Kapino

Uwagi: Misja przeprowadzona sprawnie i szybko. Na szczególne uznanie zasługuje postawa chorążego Kapino ktory wykazał się wyjątkową przenikliwoscią w trakcie śledztwa.

Comments

Archie80

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.