Star Trek LUG Campaign

Odznaczenia i awanse rok 2369/I

Za wzorowe wypełnienie celów misji chorąży Hawkes zostaje odznaczony medalem Silver Palm.

SilverPalm.jpg

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

Comments

Archie80

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.