Star Trek LUG Campaign

Odznaczenia i awanse rok 2367/XI

Za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych porucznik Tagira zostaje awansowana do stopnia komandora porucznika

Za wzorowe działania na rzecz utrzymania pokoju i doskonałe zdolności dyplomatyczne porucznik Dumas zostaje odznaczony medalem Palm Leaf of Axanar Peace Misson.

PalmLeafofAxanaPeaceMission.jpg

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

Comments

Archie80

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.