Star Trek LUG Campaign

Odznaczenia i awanse rok 2367/I

Za okazanie gotowości do najwyższego poświęcenia dla dobra Federacji w trakcie bitwy pod Wolf 359:

Podporucznik Ardett zostaje odznaczony medalem “Praentares Ribbon of Commendation First Class”.

PraentaresRibbonFirstClass.jpg

Ponadto za waleczność wykazaną w bitwie pod Wolf 359 i działanie które doprowadziło do zniszczenia Sześcianu Borg:

Porucznik Tagira, podporucznik Dumas oraz chorąży Kin zostają odznaczeni medalami “Kragite Order of Heroism”.

KragiteOrderofHeroism.jpg

Ponadto za udział w bitwie pod Wolf 359:

Porucznik Tagira, podporucznicy Dumas i Ardett oraz chorąży Kin zostają odznaczeni medalami “Battle at Wolf 359 Medal”.

battleofwolf369medal.jpg

Wydział Personalny Gwiezdnej Floty
Wiceadmirał Freya Kovell

Comments

Archie80

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.