Star Trek LUG Campaign

Kursy i szkolenia 2368/XI

Listopad 2368 rok.
Komandor porucznik Tagira ukończyła kurs dowodzenia w Command School z oceną bardzo dobrą.
Lieutnant Commander Dumas ukończył kurs Advanced Tactical Training z oceną dobrą.
Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

Comments

Archie80

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.