Star Trek LUG Campaign

Kursy i szkolenia 2368/III

Marzec 2368 rok.
Komandor porucznik Tagira ukończyła kurs:
Ksenobiologi na Vulcan Science Academy z oceną celującą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

Comments

Archie80

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.