Star Trek LUG Campaign

Kursy i szkolenia 2367/II

Luty 2367 rok.
Podporucznik Ardett ukończył kurs:
“Branch Officer Training”
z oceną celującą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

Comments

Archie80

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.